Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Als werkgever moet u meewerken aan loonbeslag dat op een loon van werknemers wordt gelegd. Dat brengt een hoop extra werk en verantwoordelijkheden met zich mee. Deze toolbox loodst u langs alle aandachtspunten.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

  Alles over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag

  Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor de uitbetaling van het loon en brengt dus een hoop extra werk voor de werkgever met zich mee. Met deze toolbox kost de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslagen u geen hoofdbrekens.
 • 2

  Aan de slag met loonbeslag

  Wat valt er allemaal onder een loonbeslag?

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 15-08-2012

  Als een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag legt op het loon van een werknemer, moet u alles behalve de zogenoemde beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger. Er zijn echter een paar zaken die niet onder het beslag vallen. Die mag de werknemer zelf houden.


  Omgaan met beslag op het loon van een werknemer

  Tool Loonbeslag Publicatiedatum: 03-01-2022

  Wat moet u als werkgever wel en niet doen bij een loonbeslag? Dit stappenplan voert u door de diverse fasen.


  Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

  Vraag & Antwoord Loonbeslag Publicatiedatum: 02-11-2020

  Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag dat door een deurwaarder wordt opgelegd?


 • 3

  Oplegging van een derdenbeslag

  Niet alleen deurwaarder mag loonbeslag leggen

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 18-07-2012

  In deze tijden van economische malaise krijgt uw onderneming waarschijnlijk wel een keer te maken met een loonbeslag van een werknemer. De schuldeiser laat dan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Er zijn ook andere partijen die zo’n beslag kunnen afdwingen.


  Moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten met een deurwaarder?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 22-07-2019

  Als een deurwaarder gegevens bij onze organisatie opvraagt en wij verstrekken die, moeten we dan een verwerkersovereenkomst met hem afsluiten?


  Dezelfde werkwijze bij meerdere loonbeslagen

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 19-08-2019

  Is er beslag gelegd op het loon van een werknemer uit uw organisatie, dan maakt het eigenlijk niet uit of er één of meerdere beslagen voor de betreffende werknemer zijn. Op het papierwerk na, blijft de manier waarop de werkgever ermee moet omgaan, precies hetzelfde.


 • 4

  Beslagvrije voet controleren

  Controleer de beslagvrije voet bij loonbeslag!

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 08-08-2012

  Bij een loonbeslag moet u het leeuwendeel van het loon van de werknemer overmaken naar de rekening van de gerechtsdeurwaarder. Een klein deel mag de werknemer houden. Maar deze beslagvrije voet wordt door de deurwaarder lang niet altijd correct berekend.


  Per 1 januari 2021 vereenvoudiging beslagvrije voet

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 14-12-2020

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking treedt. Na jaren vertraging is het dan eindelijk zover.


  Uniforme beslagvrije voet maakt het voor werknemer eenvoudiger

  Verdiepingsartikel Loonbeslag Publicatiedatum: 02-01-2021

  Als er bij een werknemer beslag op inkomsten (ook wel derdenbeslag of loonbeslag) wordt gelegd, moeten werkgevers rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het salaris waarover de werknemer zelf kan blijven beschikken. Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De werknemer hoeft daardoor in principe zelf geen gegevens meer aan te leveren. Verder berekent elke beslaglegger de beslagvrije voet nu op dezelfde manier.


  Maximumbedragen beslagvrije voet per 1 juli iets omhoog

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 23-06-2021

  Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die de berekeningswijze van de beslagvrije voet vereenvoudigt en de normbedragen doet vervallen. De hoogte van de beslagvrije voet hangt nu af van de hoogte van het inkomen van een werknemer. Wel gelden er nog maximale bedragen voor de beslagvrije voet. Die gaan per 1 juli 2021 iets omhoog.


  Onkostenvergoeding niet bij loonbeslag

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 08-01-2013

  Als er een loonbeslag wordt gelegd op het salaris van uw werknemer, hoeft u de onkostenvergoeding hierbij niet mee te rekenen. Het gevolg kan dan namelijk zijn dat uw werknemer die door het loonbeslag 10% onder het bijstandsniveau zou komen te werken, op grond van zijn arbeidsovereenkomst ook nog andere kosten zou moeten maken.


  Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?

  Vraag & Antwoord Loonbeslag Publicatiedatum: 26-07-2019

  Een gerechtsdeurwaarder vraagt naar de onregelmatigheidstoeslag die we aan een werknemer uitbetalen. Telt deze toeslag mee voor de berekening van de beslagvrije voet?


  Hoge Raad: geen beslag op vakantiebijslag

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 19-11-2014

  Op inkomen dat alleen door de jaarlijkse betaling van de vakantiebijslag boven de beslagvrije voet per maand uitkomt, mag geen loonbeslag gelegd worden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Als een werknemer inclusief vakantiebijslag minder verdient dan de beslagvrije voet, mag u de vakantiebijslag dus niet naar de beslaglegger overmaken.


 • 5

  Loonbeslag afhandelen

  De aandachtspunten bij het afhandelen van een loonbeslag

  Verdiepingsartikel Loonbeslag Publicatiedatum: 24-10-2022

  Als een werknemer schulden heeft, kan er beslag gelegd worden op zijn loon door een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. U moet dan een deel van het loon rechtstreeks overmaken naar de beslaglegger. Dat brengt een hoop administratieve rompslomp met zich mee. Waar moet u allemaal mee rekening houden?


  Wanneer eindigt een loonbeslag?

  Vraag & Antwoord Loonbeslag Publicatiedatum: 18-11-2020

  Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen?


  Papieren over loonbeslag niet verplicht bewaren

  Nieuws Loonbeslag Publicatiedatum: 10-10-2019

  Bij een loonbeslag gelden bijzondere regels voor wat betreft de bewaarplicht. Het is belangrijk om de privacy van de werknemer te beschermen, maar uw organisatie moet van lopende beslagen natuurlijk wel een deugdelijke administratie bijhouden. Wat mag er wel en niet?


 • 6

  Meer informatie

  Loonbeslag

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Steeds meer mensen hebben financiële problemen. Door hoge schulden kan er beslag worden gelegd op het loon van een werknemer. De werkgever moet dan een groot deel van het loon overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werknemer houdt recht op een deel voor de eerste levensbehoeften. Het berekenen van de beslagvrije voet gaat regelmatig mis, waardoor een werknemer met nog minder geld moet rondkomen. Tijdens de training Loonbeslag leert u in één dag aan de hand van praktische casussen alles over het loonbeslag en de beslagvrije voet.