Wanneer eindigt een loonbeslag?

18 november 2020

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen?

Een loonbeslag moet u net zo lang uitvoeren totdat u van de betreffende deurwaarder (of invorderingsambtenaar) een schriftelijke mededeling ontvangt dat het beslag is opgeheven. De opheffing van een loonbeslag kan ook door de rechter plaatsvinden. Handel bij het beëindigen van een loonbeslag nooit op eigen initiatief, bijvoorbeeld naar aanleiding van de toezegging van de werknemer dat hij zijn financiële zaken inmiddels geregeld heeft en beslag op zijn loon niet langer nodig is.

Bedragen aan deurwaarder blijven verschuldigd

Ook het zelf bijhouden van de stand van zaken en stoppen met het loonbeslag als u meent dat de schuld van de werknemer is voldaan, is niet toegestaan. Als u op eigen houtje het loonbeslag stopt en de werknemer (onterecht) weer het volledige salaris uitbetaalt, blijft uw onderneming namelijk de bedragen aan de deurwaarder verschuldigd!

Nieuw loonbeslag na uitdiensttreding

Een werknemer die wil proberen het loonbeslag te ontlopen door ontslag te nemen en elders aan de slag te gaan, is zinloos bezig. Zodra de deurwaarder weet heeft van de nieuwe werkgever, zal hij daar met een nieuw loonbeslag aankloppen. Ook de constructie dat de werknemer na zijn ontslag als zelfstandige voor uw onderneming aan de slag gaat, heeft geen zin. U zult immers het ontslag aan de deurwaarder melden. Deze zal vervolgens uit naam van de schuldeiser opnieuw een loonbeslag presenteren, maar dan aan het adres van de nieuwe onderneming van de ex-werknemer.Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.