Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag?

21 mei 2021

Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag van een werknemer of is er ook een andere route?

Een schuldeiser kan niet zelf naar de werkgever van zijn schuldenaar stappen om een deel van het loon op te eisen. Hij moet daar een gerechtsdeurwaarder voor in de arm nemen die uit naam van de schuldeiser beslag legt. Daarvoor moet een rechter toestemming geven.

Beslag door invorderingsambtenaar

In bepaalde gevallen kan het beslag worden gelegd door een zogenoemde invorderingsambtenaar. Die kan zonder tussenkomst van de rechter of een gerechtsdeurwaarder een loonbeslag opleggen.

Invorderingsambtenaren kunnen rechtstreeks handelen uit naam van de overheid, gemeente of Belastingdienst (achterstallige heffingen), maar ook het Centraal Justitieel Incassobureau (openstaande boetes), de IB-groep (niet-betaalde studieschulden), de Sociale Verzekeringsbank (terugvordering teveel betaalde uitkering), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (niet-betaalde partner- en kinderalimentatie) of het College van Zorgverzekeringen (betalingsachterstand zorgverzekering).

Werkgever schuldenaar nagaan

Sinds 2006 kunnen deurwaarders en invorderingsambtenaren bij UWV nagaan wie de werkgever is van de schuldenaar. Dat maakt het relatief eenvoudig om de schuld via een loonbeslag te innen. Voor die tijd was het achterhalen van de werkgever soms al een hele klus.