Mag een voorschot bij loonbeslag?

28 oktober 2020

Op het loon van een werknemer is eerder dit jaar derdenbeslag gelegd. Hij vroeg ons om een voorschot op zijn vakantiegeld dat we normaal gesproken met het loon van de maand mei uitbetalen. Mogen we hem dit voorschot geven?

Bij een loonbeslag is uw onderneming verplicht om hieraan mee te werken, tot het moment dat u bericht krijgt dat dit niet meer hoeft. U bent verplicht om het loon dat onder het beslag valt van het salaris in te houden. Er is een bepaalde beslagvrije voet waarmee de werknemer in zijn levensonderhoud kan voorzien. De rest van het salaris maakt u maandelijks over naar de deurwaarder.

Werkgever aansprakelijk bij negeren loonbeslag

Als u weigert om het loonbeslag na te leven en het loon toch maandelijks gewoon aan uw werknemer uitkeert, pleegt u een ‘onrechtmatige daad’. Dan kan uw onderneming door de schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering op uw werknemer.

Alleen recht op de beslagvrije voet

De werknemer heeft zolang het beslag loopt alleen recht op de beslagvrije voet. Het is dus geen goed idee om de werknemer buiten het loonbeslag om een voorschot op zijn vakantiebijslag te geven.