Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?

26 juli 2019

Een gerechtsdeurwaarder vraagt naar de onregelmatigheidstoeslag die we aan een werknemer uitbetalen. Telt deze toeslag mee voor de berekening van de beslagvrije voet?

Onder een loonbeslag vallen alle loonbestanddelen van de werknemer die hij op grond van de arbeidsovereenkomst gedurende het loonbeslag heeft. Hieronder vallen onder meer het periodieke salaris, de vakantiebijslag, een overwerktoeslag, bonus en eventuele ontslagvergoeding. Dit betekent dus dat de onregelmatigheidtoeslag meetelt in de berekening voor de beslagvrije voet. 

Informatie nodig voor uitvoeren loonbeslag

De deurwaarder berekent de beslagvrije voet voor de werknemer. Die voet moet ervoor zorgen dat de werknemer ook tijdens het loonbeslag genoeg inkomen overhoudt om van te leven. De deurwaarder heeft hiervoor bepaalde informatie van u over de werknemer nodig. Daarom stuurt hij u een informatieverzoek dat u binnen vier weken volledig en juist ingevuld moet terugsturen.

Uw organisatie aansprakelijk voor schuld werknemer

Doet u dat niet, dan riskeert u een dagvaarding voor uw organisatie. In het uiterste geval zal de deurwaarder uw organisatie aansprakelijk stellen voor de schuld van de werknemer. Soms kunt u een nieuw loonbeslag niet verwerken, omdat er al een eerder beslag ligt. U moet dan opnieuw het formulier voor de deurwaarder invullen en hem doorverwijzen naar die eerdere partij.Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.