MKB-Nederland dringt aan op aanpakken verpandingsverbod

1 december 2017 | Door redactie

Nu de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer wordt behandeld, dringt MKB-Nederland er op aan het gebruik van verpandingsverboden als inkoopvoorwaarde aan te pakken. Leveranciers kunnen moeilijk leningen krijgen als zij hun vorderingen niet als onderpand mogen gebruiken voor leningen.

Het komt steeds vaker voor dat leveranciers op basis van inkoopvoorwaarden hun vorderingen niet mogen overdragen of verpanden aan andere partijen. Dergelijke verpandingsverboden bemoeilijken leningen aan het midden- en kleinbedrijf, daarom heeft het vorige kabinet toegezegd de verpandingsverboden aan te pakken. Het bezwaar hiertegen is dat inkopers (tool) niet graag met een andere schuldeiser te maken hebben dan hun eigen leverancier (tool).

Wetsvoorstel tegen verpandingsverbod

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN hebben in overleg met MKB-Nederland en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken een voorstel opgesteld dat aan de bezwaren van inkopers tegemoet moet komen. De wet zou zo aangepast moeten worden dat leveranciers altijd geldvorderingen kunnen overdragen of verpanden. Daartegenover staat dat de opdrachtgever altijd mag blijven betalen aan de oorspronkelijke leverancier in plaats van aan degene aan wie de vordering is overgedragen of verpand.