Telemarketing voortaan alleen nog met opt-in?

De regels voor telemarketing moeten worden aangescherpt, vindt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is een wetsvoorstel gelanceerd waarbij personen alleen nog gebeld mogen worden als zij vooraf toestemming hebben gegeven.

5 juli 2019 | Door redactie

Van opt-out naar opt-in; dat is wat het wetsvoorstel beoogt dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu heeft klaargezet ter consultatie. Telemarketing mag dan alleen nog bedreven worden bij personen die vooraf te kennen hebben gegeven dat ze hiermee akkoord gaan. Op dit moment kunnen mensen zich voor telemarketing afmelden via het Bel-me-niet Register (opt-out). Iedereen die daar niet geregistreerd staat, mag op dit moment gebeld worden. Met dit wetsvoorstel wordt die situatie omgedraaid. Dit verkleint de vijver voor telemarketingacties aanzienlijk.

Ook voor non-profitpartijen

Ook moet het wetsvoorstel voorzien in een periode waarbinnen oud-klanten nog benaderd mogen worden. Nu is dat nog vaag en ter eigen interpretatie. Het wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op commerciële partijen, maar ook op non-profitpartijen zoals goede doelen. Wel heeft de overheid een zogenoemde consultatie ingesteld. Betrokkenen mogen dan eerst hun visie op het wetsvoorstel geven. Uiteraard is dat de branche zelf, maar ook hun doelgroepen kunnen te kennen geven wat ze van het voorstel vinden. De einddatum voor het geven van commentaar is vastgesteld op 15 augustus.