Wat kunnen we doen tegen onterechte negatieve reviews via social media?

6 oktober 2020

Ons advieskantoor heeft een aantal negatieve reviews via social media gekregen, terwijl het gegeven financieel advies correct was. Wat kunnen we hiertegen doen?

Smaad en laster worden vaak door elkaar gebruikt, maar juridisch zijn het verschillende begrippen. Beide zijn misdrijven. Bij laster verspreidt iemand negatieve berichten waarvan hij weet dat die niet waar zijn. Bij smaad gaat het om berichten die op zichzelf waar zijn, maar ook pijnlijk, terwijl het niet nodig is die feiten aan de grote klok te hangen.

Onrechtmatig

Het verspreiden van smadelijke en lasterlijke berichten is niet alleen strafbaar, maar ook onrechtmatig. Uw onderneming kan daar zelf tegen optreden. Allereerst moet worden vastgesteld of het bericht wettelijk toelaatbaar is. Negatieve reviews zijn toegestaan, ook als de schrijver overdrijft of zich kwetsend over uw bedrijf uitlaat. Het recht op vrijheid van meningsuiting gaat wat dat betreft heel ver.

Tegenover deze vrijheid staat het recht op bescherming van de goede naam van uw onderneming. Het ene recht is niet sterker dan het andere. De rechter zal per geval een afweging maken van deze rechten. Als de schrijver duidelijk maakt dat zijn bericht een mening is, mag hij meer zeggen dan als hij doet alsof het om feiten gaat. De context van de publicatie is ook van belang. Of de beweringen in een tekst waar zijn of niet, speelt eveneens een rol. De rechter zal bij klachten over onwaarheden ook de overige omstandigheden meenemen en alles tegen elkaar afwegen.

Dwangsom

Als uw onderneming vreest dat iemand schadelijke berichten over het bedrijf zal blíjven verspreiden, is het mogelijk om de rechter te vragen hem dat te verbieden. De effectiefste methode om verdere smaad en laster tegen te gaan, is een verbod, gekoppeld aan een dwangsom. De dreiging is meestal genoeg om ruziezoekers de mond te snoeren.