Bedrijfsgeheimen beschermen via de rechter

Innovaties zijn het waardevolst als ze binnenskamers blijven. De rechter kan helpen voorkomen dat de concurrentie met bedrijfsgeheimen aan de haal gaat. Maar dan moet de onderneming wel aantonen dat er daadwerkelijk misbruik van het bedrijfsgeheim dreigt, zo blijkt uit een recente uitspraak.

15 april 2019 | Door redactie

Ondernemingen kunnen zich sinds 23 oktober 2018 beroepen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Die wet geeft eigenaren van bijzondere knowhow meer mogelijkheden om te voorkomen dat concurrenten daarmee aan de haal gaan.

Opdrachtnemer tekent geheimhoudingsverklaring

In dit geval ging het om een onderneming die een nieuw systeem had uitgedokterd voor het kweken van kruiden. Om een proefopstelling op te zetten huurde de kruidenkweker een kassenbouwbedrijf in. Die kassenbouwer moest een geheimhoudingsverklaring tekenen. De kruidenkweker schakelde sowieso allerlei verschillende opdrachtnemers in, om te voorkomen dat één partij het complete procedé onder ogen zou krijgen.

Onderneming eist vernietiging van alle informatie

Om de boel in de gaten te houden, hingen er beveiligingscamera’s bij de proefopstelling. En daarop was te zien dat werknemers van de kassenbouwer foto’s maakten van andere delen van de proefopstelling dan waar ze aan werkten. Daar was de kruidenkweker uiteraard niet zo over te spreken. Gesprekken hierover leverden niets op en daarop stapte de kruidenkweker naar de rechter.
De onderneming eiste onder meer dat de kassenbouwer alle verkregen informatie blijvend zou vernietigen. Als extra drukmiddel eiste de kruidenkweker een dwangsom van € 500.000 voor elke overtreding.

Definitie van bedrijfsgeheim in de wet

In deze zaak liep de rechter eerst drie eigenschappen van een bedrijfsgeheim langs, die ook als definitie in de wet zijn opgenomen. Het bedrijfsgeheim moest uiteraard geheim zijn, en de knowhow (tools) moest handelswaarde hebben juist omdat het geheim was. Ook moest de eigenaar ‘redelijke maatregelen’ nemen om het geheim ook geheim te houden.

Fotograferen bedrijfsgeheimen onrechtmatig

De rechter vond dat alle drie de eigenschappen voldoende waren aangetoond. Bij de beoordeling van de ‘redelijke maatregelen’ wees de rechtbank er bijvoorbeeld op dat er voor de bouw van de proefopstelling allemaal verschillende opdrachtnemers waren ingeschakeld. Er was dus sprake van een bedrijfsgeheim. En de rechtbank concludeerde ook dat de kassenbouwer onrechtmatig had gehandeld door bedrijfsgeheimen te fotograferen.

Geen concrete dreiging voor verdere verspreiding

Maar vervolgens kwam de rechter bij de vraag of er ook een ‘concrete dreiging’ was dat de bedrijfsgeheimen verder zouden uitlekken. En dat was volgens de rechtbank niet zo. De stelling dat de kassenbouwer de technieken van de kruidenkweker gebruikte voor een nieuw project was onvoldoende onderbouwd. Ook stelde de kassenbouwer dat alle foto’s waren verwijderd. De kassenbouwer had volgens de rechter wel onrechtmatig gehandeld, maar tot een dwangsom leidde dat niet.
Rechtbank Den Haag, 20 maart 2019, ECLI (verkort): 2729

Bijlagen bij dit bericht

Beveiligen met encryptie
E-learning | VideoCollege 16 minuten