Nieuws

f

Inkomen boven armoedegrens, dan box 3-heffing betalen

Fiscaal | 05-10-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het gerechtshof in Amsterdam heeft aangegeven dat de box 3-heffing over 2017 geen buitensporige en onevenredig zware last is als de belastin...

f

Actie ondernemen als afhandeling bezwaar te lang duurt

Fiscaal | 13-08-2020 | Bezwaar en beroep

Belastingplichtigen die een bezwaar hebben ingediend waarop de inspecteur maar geen antwoord stuurt kunnen tegen het niet op tijd nemen van...

f

Beroep instellen via e-mail mist doel

Fiscaal | 27-07-2020 | Bezwaar en beroep

Belastingplichtigen kunnen bij de rechter in beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst. In zo’n geval doen zij er wel goed aan om...

s

Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2019 goed!

Salarisadministratie | 13-07-2020 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkos...

fa

Klachtenprocedure accountants schiet doel voorbij

Financiële administratie | 30-06-2020 | Ondernemingsrecht

Partijen zijn nog maar weinig bereid om tot elkaar te komen als de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (...

f

Ook voor box 3-heffing 2019 massaalbezwaarprocedure

Fiscaal | 30-04-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aangewezen worden als massaal...

f

Onderbouwing BTW-fraude schiet tekort

Fiscaal | 28-01-2020 | Aangifte BTW

Een autohandelaar die een fikse naheffingsaanslag kreeg vanwege vermeende BTW-fraude, is nog langer gerechtelijk onder de pannen. Het gerech...

f

Oordeel EHRM over box 3 geldt voor iedereen

Fiscaal | 12-12-2019 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat als de procedure over de box 3-heffing bij het Europees Hof voor de Rechten van de...

f

Termijn afhandeling bezwaar is nog veel te lang

Fiscaal | 31-10-2019 | Contact met de Belastingdienst

Uit de voortgangsrapportage 2019 van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers nog veel te lang moeten wachten op een reactie als zij een be...

or

Bezwaar en beroep bij functiewaardering

OR | 02-10-2019 | Functioneren en beoordelen

De wijziging van een functiewaarderingssysteem heeft mogelijk grote gevolgen voor de functie-inhoud of het loon van de werknemers. Daarom is...