Nieuws

fa

Wetsvoorstel griffiekosten tot 30 september ter consultatie

Financiële administratie | 02-08-2019 | Bezwaar en beroep

Organisaties krijgen volgend jaar te maken met iets lagere griffierechten voor kleine vorderingen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minis...

f

Schadevergoeding voor trage afhandeling belastingzaken

Fiscaal | 01-08-2019 | Bezwaar en beroep

Als de inspecteur en rechters er te lang over doen om een oordeel te vellen over belastingzaken, kan de belastingplichtige een immateriële s...

f

Drie dagen om bezwaar te maken, is dat redelijk?

Fiscaal | 25-07-2019 | Bezwaar en beroep

Voor een belastingplichtige is het wel zo prettig als die een redelijke termijn krijgt om bezwaar te maken tegen een besluit van de Belastin...

f

Externe medewerkers gaan bezwaarschriften fiscus afhandelen

Fiscaal | 14-01-2019 | Bezwaar en beroep

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst tijdelijk externe medewerkers gaat inhuren om de achterstand bij...

f

Uitspraak is uitspraak, ook al is die ondeugdelijk

Fiscaal | 24-10-2017 | Bezwaar en beroep

Een inspecteur die te lang treuzelt met een uitspraak op bezwaar, kan een dwangsom aan de broek krijgen. Maar wat nu als er wél een uitspraa...

f

Belastingplichtigen eisen steeds vaker een dwangsom

Fiscaal | 14-09-2017 | Bezwaar en beroep

Uit een recent Wob-verzoek blijkt dat steeds meer belastingplichtigen een dwangsom eisen als de Belastingdienst niet binnen de wettelijke te...

f

Termijn bewijs bezwaar BTW privégebruik auto moet langer

Fiscaal | 15-06-2017 | Bezwaar en beroep

Organisaties van belastingadviseurs en accountants hebben de minister gevraagd om een verlenging van de termijn waarin ondernemers hun bezwa...

f

Te laat indienen bezwaar door ondeskundige is verschoonbaar

Fiscaal | 12-06-2017 | Bezwaar en beroep

Zonder fiscale deskundigheid kan het iemand niet worden aangerekend dat hij niet wist dat bezwaar tegen de maandelijkse inhouding premie ZVW...

f

Belastingdienst moet bloeden als ze niet hoort

Fiscaal | 10-01-2017 | Bezwaar en beroep

Als de inspecteur een belastingplichtige niet de gelegenheid heeft gegeven om gehoord te worden en deze daardoor benadeeld is, kan hij het b...

f

Verfrommeld bezwaarschrift niet tijdig gepost

Fiscaal | 09-01-2017 | Bezwaar en beroep

Een bezwaarschrift dat na het verstrijken van de termijn verfrommeld en beduimeld bij de fiscus binnenkomt, kan alleen in behandeling worden...