Nieuws

f

Rechter kraakt box 3-heffing ‘nieuwe stijl’

Fiscaal | 16-08-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het nieuwe systeem voor de heffing op spaargeld en beleggingen is onredelijk en discriminerend, zo oordeelt de rechtbank in Groningen. Maar...

fa

Verzet en hoger beroep tegen uitgesproken faillissement

Financiële administratie | 23-07-2021 | Faillissement

Als voor uw organisatie faillissement wordt aangevraagd, is er nog steeds een mogelijkheid om het faillissement te voorkomen. Uw organisatie...

f

Inspecteur hoeft niet álles te vertellen

Fiscaal | 06-07-2021 | Contact met de Belastingdienst

De inspecteur kan via een zogeheten informatiebeschikking gegevens opvragen bij een belastingplichtige. Maar bij zo'n verzoek om informatie...

f

Interen op vermogen door box 3 is buitensporige last

Fiscaal | 05-07-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De Hoge Raad stelt dat er sprake kan zijn van een buitensporige last als de box 3-heffing ertoe leidt dat een belastingplichtige inteert op...

f

Opening voor belasten werkelijk rendement in box 3

Fiscaal | 22-06-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het onderzoek naar het belasten van het werkelijke rendement in box 3 van de inkomstenbelasting is klaar. Daaruit valt op te maken: er zijn...

f

Hof verwerpt beroep op overmacht voor te late aangifte

Fiscaal | 18-05-2021 | Bezwaar en beroep

De wet stelt dat iedere belastingplichtige binnen de termijn aangifte moet doen. Tenzij er sprake is van overmacht. Maar diverse rechtszaken...

f

Bij bezwaar per mail moet fiscus herstelkans bieden

Fiscaal | 19-04-2021 | Contact met de Belastingdienst

Een belastingplichtige die een bezwaar per mail indient bij de Belastingdienst moet van de fiscus de mogelijkheid krijgen om het bezwaar als...

f

Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

Fiscaal | 29-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aa...

f

Gifbeker Belastingdienst raakt maar voller en voller

Fiscaal | 15-03-2021 | Contact met de Belastingdienst

Vanuit het ministerie van Financiën is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin alle wetten en besluiten zijn opgenomen die de Belastin...

fa

Nieuwe tarieven griffierechten bekend

Financiële administratie | 11-12-2020 | Tarieven 2021

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. Organisaties krijgen dus volgend jaar te maken met iets hogere griffierechten en ve...