Door massaal bezwaar plus-proces box 3-heffing terugkrijgen

19 oktober 2023 | Door redactie

Voor belastingplichtigen die over 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing is de massaal bezwaar plus-procedure box 3 van start gegaan. Hiermee hopen ze te bereiken dat ze toch in aanmerking komen voor de teruggaaf van de box 3-heffing over die jaren oftewel rechtsherstel krijgen.

Belastingplichtigen die bezwaar hadden ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 hebben na het vernietigende Kerstarrest van de Hoge Raad hun geld teruggekregen. Maar had iemand geen bezwaar ingediend dan kon diegene naar zijn centen fluiten. De Hoge Raad heeft voor deze niet-bezwaarindieners al eens beslist dat zij niet in aanmerking komen voor rechtsherstel. Toch denken diverse (belasting)belangenorganisaties dat er toch nog een kans bestaat dat de Hoge Raad anders gaat oordelen en dat er rechtsherstel voor iedereen komt. Daarom is besloten de massaal bezwaar plus-procedure (V&A) te starten.

Proefpersonen geselecteerd

Er zijn door de belangenorganisaties in overleg met de Belastingdienst 4 proefpersonen geselecteerd waarvan de zaken door verschillende rechtbanken behandeld gaan worden. De 4 proefpersonen zijn representatief voor alle niet-bezwaarmakers, maar elke zaak zit net wat anders in elkaar. Het gaat hierbij om iemand met:

  • een hoog inkomen en een hoog vermogen;
  • een hoog inkomen en een laag vermogen;
  • een laag inkomen en een laag vermogen; en
  • een laag inkomen en een hoog vermogen. 

Prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

Om er de vaart in te houden zal aan de rechtbanken worden gevraagd om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Als de rechters dat niet willen doen en zelf eerst uitspraak doen, is het de bedoeling om tegen die uitspraken meteen sprongcassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Het gaat dus nog wel even duren voor onze hoogste rechter een oordeel zal geven in deze zaken.