Strategische keuzes maken met business intelligence

20 december 2022 | Door redactie

Business intelligence vertaalt ruwe data naar waardevolle informatie. Door business intelligence wordt een onderneming in staat gesteld om datagedreven operationele en strategische beslissingen te nemen. Voordat een onderneming daadwerkelijk aan de slag kan met business intelligence moeten nog wel enkele zaken in kaart worden gebracht.

Een onderneming begint met business intelligence (verdiepingsartikel) door eerst onderzoek te doen naar de huidige situatie op het gebied van rapporteren en analyseren op de werkvloer. Voor de implementatie van business intelligence is het aan te raden om de volgende stukken op te stellen:

  • een business alignement-strategie;
  • een organisatorische en culturele strategie;
  • een technologische strategie.

Behoeften van eindgebruikers

Bij een business alignement-strategie wordt gekeken naar de individuele behoeften van de (eind)gebruikers en de aansluiting daarvan op de doelen van de onderneming. Door daarin overeenstemming te vinden, zullen dashboards (infographic) de juiste informatie en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) laten zien. Deze ondersteunen de gebruikers in datagedreven besluitvorming en dragen bij aan de doelen van de onderneming.
Ook moet de bedrijfscultuur van de onderneming onder de loep worden genomen. Verschillende organisatorische en culturele aspecten kunnen namelijk van grote invloed zijn op het al dan niet slagen van business intelligence. Voorbeelden van deze aspecten zijn: steun vanuit de directie en structuren binnen de onderneming.

Afhankelijk van technologie

Tot slot is het succesvol implementeren van business intelligence afhankelijk van de technologie. Bij het opstellen van een technologische strategie gaat het om het schetsen van een functioneel ontwerp. Er worden afspraken gemaakt over:

  • de te gebruiken standaarden;
  • de gebruikersrollen en -functionaliteiten;
  • de tools, het platform en het beleid voor informatiemanagement.