Nieuws

a

EU wil risico’s van gevaarlijke stoffen nog verder beperken

Arbo | 31-12-2019 | Gevaarlijke stoffen

Er is al veel bereikt om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te verminderen, maar EU-landen kunnen nog meer doen. Daarom geef...

a

Inspectie SZW verscherpt toezicht op BRZO-bedrijven

Arbo | 10-12-2019 | Gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW (ISZW) gaat volgend jaar alle bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenaamde BRZO-bedrijven, c...

a

Werkgerelateerde kanker veroorzaakt veel sterfgevallen

Arbo | 03-10-2019 | Gevaarlijke stoffen

Werkgerelateerde kanker is naar schatting verantwoordelijk voor 53% van alle werkgerelateerde sterfgevallen in Europa. Daarmee is ‘beroepska...

a

Chroom-6 toegevoegd aan geactualiseerde toolbox

Arbo | 29-08-2019 | Gevaarlijke stoffen

Arboprofessionals bij organisaties die werken met gevaarlijke stoffen, kunnen een kijkje nemen op Arboportaal. Daar is namelijk een geactual...

a

Gevaarlijke stoffen kunnen sluipmoordenaars zijn

Arbo | 20-06-2019 | Gevaarlijke stoffen

Ieder jaar overlijden circa 3000 mensen omdat ze aan deze stoffen zijn blootgesteld. Dat vereist een doortastende aanpak die de staatssecret...

a

Gezondheidsraad adviseert grenswaarde DME

Arbo | 21-03-2019 | Gevaarlijke stoffen

De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) in de werkomgeving. Deze grenswaarde is maximaa...

a

Tips voor veilig werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 07-02-2019 | Gevaarlijke stoffen

Eén op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat hij met gevaarlijke stoffen werkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Wer...

a

Maatregelcompetitie op Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Arbo | 22-01-2019 | Gevaarlijke stoffen

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Nederlands Focal Point (NFP) organiseren op donderdag 14 maart het Gevaarl...

a

Ministerie SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen

Arbo | 15-01-2019 | Gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen gepubliceerd. Dit doet het mi...

a

Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid

Arbo | 23-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

De European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) organiseert elk jaar in oktober in week 43 de Europese Week voor Veiligheid en ge...