Nieuws

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

a

Ondersteuning bij maken RI&E vooral gericht op kleinere werkgevers

Arbo | 03-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het Meerjarenplan RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de bekendheid van de verplichting om een risico-inventar...

a

Beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik op werk

Arbo | 25-03-2022 | Preventie

Werknemers die alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, lopen risico van gezondheidsschade, functioneren slechter en kunnen zichzelf en ander...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

a

Gezondheid bewaken bij werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 25-02-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens hun werk in contact komen met gevaarlijke stoffen, kan de werkgever hun gezondheid in de gaten houden met een gezondh...

a

Aanpak arborisico’s controleren met Zelfinspectietool

Arbo | 21-01-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

De Arbeidsinspectie kijkt bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed heeft toegepast. Voor...

a

Gezondheidsraad adviseert over bescherming schadelijke stoffen

Arbo | 11-01-2022 | Gevaarlijke stoffen

De Gezondheidsraad adviseert de overheid over de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk. In een...

a

Risico alcohol, drugs en medicijngebruik in RI&E

Arbo | 06-01-2022 | Arbeidsongeval

Werkgevers mogen regels stellen voor het gebruik van alcohol, drugs- en medicijnen op het werk en deze vastleggen in een ADM-beleid. Als mid...

a

Meerjarenplan voor veiliger werken met asbest

Arbo | 23-12-2021 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers die met asbest werken, lopen risico te worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Om werknemers hier beter tegen te beschermen,...