Nieuws

hr

Re-integratie tweede spoor krijgt grotere rol

HR | 16-12-2021 | Wet verbetering poortwachter

Het nieuwe kabinet is voornemens de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren. De re-integratie richt zich...

a

Grote toename aanvragen WIA-uitkeringen verwacht

Arbo | 10-12-2021 | Wet WIA

Doordat UWV achterloopt met de beoordeling van WIA-aanvragen, verkeren duizenden langdurig arbeidsongeschikten maanden in onzekerheid over h...

s

Controle Whk-beschikking 2022 is geen overbodige luxe

Salarisadministratie | 01-12-2021 | Sociale verzekeringen

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 naar alle werkgevers verstuurd. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling...

hr

UWV vernieuwt aanvraagformulier deskundigenoordeel

HR | 12-11-2021 | Re-integratie

UWV heeft het aanvraagformulier voor het deskundigenoordeel vernieuwd. Het nieuwe formulier moet de aanvraag voor werkgevers eenvoudiger mak...

hr

7% WIA-aanvragers heeft na tweede spoor nieuw werk

HR | 07-10-2021 | Re-integratie

Van 100 onderzochte werknemers die een tweedespoortraject doorliepen en daarna nog een aanvraag deden voor een WIA-uitkering, had slechts 7%...

s

PAWW-premie daalt in 2022

Salarisadministratie | 07-10-2021 | Loonadministratie

Volgend jaar betalen werknemers minder voor de private aanvulling op de WW en WGA (PAWW). De premie daalt in 2022 naar 0,2%. Dat maakte Stic...

s

Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022

Salarisadministratie | 13-09-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

In de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn onder meer twee wijzigingen rondom de no-riskpolis...

s

Grenzen omvang werkgevers voor Whk 2022 bekend

Salarisadministratie | 08-09-2021 | Sociale verzekeringen

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Onlangs maa...

s

Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022

Salarisadministratie | 01-09-2021 | Sociale verzekeringen

Uw organisatie betaalt in 2022 waarschijnlijk iets meer premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Zi...

s

Premies niet hoger na kwijtschelding WIA-voorschotten

Salarisadministratie | 01-09-2021 | Sociale verzekeringen

UWV maakte onlangs bekend dat het stopt met invorderen van de WIA-voorschotten. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgele...