Nieuws

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 25-10-2021 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren

Arbo | 22-10-2021 | PSA

Werknemers die geleidelijk aan meer taken krijgen, zullen zich over het algemeen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dat lijkt p...

a

Regel ook arbozorg voor werknemers in het buitenland

Arbo | 21-10-2021 | Arbowet

Werkgevers met werknemers die in het buitenland werken, moeten ook voor hen goede arbozorg regelen. Werken in het buitenland kan echter wel...

a

Maatregelen tegen blootstelling aan biologische agentia

Arbo | 15-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Is een biologische factor een risico voor de werknemers in de organisatie, dan neemt de arboprofessional dit risico op in de RI&E. Vervolgen...

a

Geen straf voor werkgever die om vaccinatiebewijs vraagt

Arbo | 05-10-2021 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in reactie op vragen aan niet te zullen optreden tegen werkgevers die hun medewerk...

a

Kwetsbare werknemers extra beschermen tegen straling

Arbo | 01-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Bij een ontoelaatbare blootstelling aan elektromagnetische velden zijn maatregelen nodig om werknemers te beschermen en gezondheidsschade te...

a

Maatregelen tegen corona kunnen ook griepgolf voorkomen

Arbo | 28-09-2021 | Corona-advies

Hoewel de anderhalvemetermaatregel officieel is losgelaten, kan het verstandig zijn deze op de werkvloer nog te handhaven. Niet alleen vanwe...

a

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Arbo | 24-09-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de...

or

OR en Inspectie SZW delen een doel

OR | 10-09-2021 | Arbeidsomstandigheden

Veiligheid op het werk is een belangrijk thema voor zowel de ondernemingsraad (OR) als de Inspectie SZW. Zo moet de OR de naleving van de vo...

a

Infecties en overgevoeligheid door micro-organismen

Arbo | 03-09-2021 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers in hun werk in contact komen met biologische factoren, kunnen zij infecties oplopen of overgevoeligheidsreacties. De wisselwe...