Nieuws

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

a

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

Arbo | 25-01-2024 | Arbeidsongeval

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...

or

Verzuimcijfers kunnen OR inzicht bieden

OR | 19-01-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2023 was 4,6%. Daarmee is het voor het eerst sinds 2014 iets gedaald. In 2022 was het verzuimpercentage...

a

Hoge boetes bij te lang rijden chauffeurs

Arbo | 03-01-2024 | Arbeidstijden

Bus-, vrachtwagen- en taxichauffeurs moeten zich houden aan bepaalde rij- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet. Bij overtreding legt de Ins...

a

Strengere regels in Arbobesluit voor reprotoxische stoffen

Arbo | 07-12-2023 | Gevaarlijke stoffen

Er komt een aanpassing van het Arbobesluit waardoor voor reprotoxische stoffen dezelfde strenge regels gaan gelden als voor stoffen die kank...

a

Gevaarlijke stoffen sluipmoordenaar onder arbeidsrisico’s

Arbo | 29-11-2023 | Gevaarlijke stoffen

Ongeveer 2% van de werknemers geeft aan met gevaarlijke stoffen te werken. Het risico daarvan wordt niet altijd goed ingeschat. Met grote ge...

a

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

Arbo | 28-11-2023 | Arbeidsongeval

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...

a

Centrum voor Beroepsziekte blijft officieel meldpunt

Arbo | 07-11-2023 | Beroepsziekte

De aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als instelling waar beroepsziekten moeten worden gemeld, is voor de duur van vi...

a

Arbovisie 2040: arbozorg moet fundamenteel veranderen

Arbo | 01-11-2023 | Preventie

In de Arbovisie 2040 heeft het kabinet een aantal uitgangspunten voor arbozorg voor de toekomst geformuleerd. Werkgevers, werknemers en de o...

a

Discriminatie op het werk heeft langdurige gevolgen

Arbo | 20-10-2023 | Discriminatie

10% van de respondenten van de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd op het werk. D...