Hoge boetes bij te lang rijden chauffeurs

3 januari 2024 | Door redactie

Bus-, vrachtwagen- en taxichauffeurs moeten zich houden aan bepaalde rij- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet. Bij overtreding legt de Inspectie Leefomgeving en Transport boetes op. Ook aan het gebruik van tachografen worden eisen gesteld.

Beroepschauffeurs die een bus, vrachtwagen of taxi besturen moeten zich houden aan de rij- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet. De regels zijn er om de veiligheid op de weg te bevorderen en ter preventie van arbeidsongevallen. Voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit legt de Arbeidsinspectie een boete op. Deze boete wordt berekend per betrokken persoon per dag en het boetenormbedrag bedraagt € 200. Met ‘normbedrag’ wordt bedoeld dat dit het uitgangsbedrag is, waarvan de hoogte nog beïnvloed wordt door factoren als bedrijfsgrootte. Vooral een ondeugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden van zijn werknemers wordt een werkgever zwaar aangerekend. Als die registratie rammelt, dan riskeert de werkgever een boete. Het boetenormbedrag hiervoor bedraagt € 10.000.

Hoge boetes voor overtredingen met tachograaf

Het (opzettelijk) onjuist gebruiken of het ontbreken van de tachograaf – een registratieapparaat voor de rij- en rusttijden van een chauffeur – is ook een inbreuk die beboet wordt. De boetes hiervoor zijn gesteld op  € 1.320 voor de werkgever en € 440 voor de werknemer. Bij herhaling worden normbedragen verhoogd met 100% of 200%.

Op officielebekendmakingen.nl is de actuele Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) te vinden met de meest recente boetebedragen.