Nieuws

a

Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor BRZO

Arbo | 16-01-2024 | Gevaarlijke stoffen

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor organisaties die onder het Besluit risico's zwa...

a

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan 2024

Arbo | 14-12-2023 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

In 2024 voert de Nederlandse Arbeidsinspectie het tweede jaar uit van het Meerjarenplan 2023-2026. Daarin ligt de focus op de aanpak van ris...

a

Strengere regels in Arbobesluit voor reprotoxische stoffen

Arbo | 07-12-2023 | Gevaarlijke stoffen

Er komt een aanpassing van het Arbobesluit waardoor voor reprotoxische stoffen dezelfde strenge regels gaan gelden als voor stoffen die kank...

a

Gevaarlijke stoffen sluipmoordenaar onder arbeidsrisico’s

Arbo | 29-11-2023 | Gevaarlijke stoffen

Ongeveer 2% van de werknemers geeft aan met gevaarlijke stoffen te werken. Het risico daarvan wordt niet altijd goed ingeschat. Met grote ge...

a

Inspectie van de werkplek draagt bij aan veiligheid

Arbo | 10-10-2023 | Werkplek

Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht regelmatig een werkplekinspectie uit te voeren. Daarbij kijkt bij een arboprofessional of de w...

a

Preventie werkgerelateerde kanker in Europees verband

Arbo | 27-06-2023 | Gevaarlijke stoffen

Kanker is doodsoorzaak nummer één als het gaat om werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Omdat werknemers in alle landen dezelf...

a

Beroepslongziekten niet altijd direct zichtbaar

Arbo | 15-06-2023 | Beroepsziekte

Werknemers die longklachten hebben, staan er vaak niet bij stil dat hun klachten werkgerelateerd kunnen zijn. Ook behandelaars leggen die li...

a

Ongezond werk nauwelijks gemeld bij Arbeidsinspectie

Arbo | 06-06-2023 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Uit het rapport Staat van gezond werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat ongezonde werkomstandigheden in de top 3 staat van oorz...

a

Is er verschil tussen de begrippen gevaar en risico?

Arbo | 04-04-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Arboverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en op hun werk geen gevaar lopen. Of geen...

a

Herziening regels voor opstellen aanvullende RI&E

Arbo | 22-02-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties die werken met gevaarlijke stoffen hebben sinds 1 januari 2023 te maken met nieuwe regels voor de aanvullende RI&E. Door de nie...