Nieuws

a

Maatregelen tegen blootstelling aan biologische agentia

Arbo | 15-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Is een biologische factor een risico voor de werknemers in de organisatie, dan neemt de arboprofessional dit risico op in de RI&E. Vervolgen...

a

Kwetsbare werknemers extra beschermen tegen straling

Arbo | 01-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Bij een ontoelaatbare blootstelling aan elektromagnetische velden zijn maatregelen nodig om werknemers te beschermen en gezondheidsschade te...

a

Verband luchtverontreiniging en sterfte steeds duidelijker

Arbo | 23-09-2021 | Gevaarlijke stoffen

Ook luchtverontreiniging die binnen de wettelijke normen valt, blijkt schadelijk te zijn voor de gezondheid en verhoogt de sterftekans. Dit...

a

Arbomaatregelen uit de Rijksbegroting SZW 2022

Arbo | 21-09-2021 | Preventie

Het demissionaire kabinet stimuleert werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, thuis en op locatie. H...

a

Beroepsziekten door contact met biologische agentia

Arbo | 17-09-2021 | Beroepsziekte

Blootstelling aan biologische agentia in werksituaties kan ertoe leiden dat werknemers een beroepsziekte krijgen. De klachten en ziekten die...

a

Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

Arbo | 16-09-2021 | Verzuim

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljar...

a

Gezondheidsschade van werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 10-09-2021 | Gevaarlijke stoffen

De gezondheidsschade die werknemers oplopen door jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen, openbaart zich vaak pas na het pensioen....

a

Infecties en overgevoeligheid door micro-organismen

Arbo | 03-09-2021 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers in hun werk in contact komen met biologische factoren, kunnen zij infecties oplopen of overgevoeligheidsreacties. De wisselwe...

a

Aanwezigheid gevaarlijke en schadelijke stoffen bepalen

Arbo | 20-08-2021 | Gevaarlijke stoffen

Of een stof gezondheidsschade veroorzaakt, hangt af van de duur en mate van blootstelling. In principe is elke stof gevaarlijk. Ook een ogen...

a

Samenwerken met OR bij bestrijden gevaarlijke situaties

Arbo | 06-08-2021 | Arbeidsomstandigheden

Samenwerken met de ondernemingsraad is verstandig, zeker als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de OR kan een kerndes...