Nieuws

f

Aanslagen IB 2023 met box 3 komen pas na arresten

Fiscaal | 22-04-2024 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Net zoals in de belastingjaren hiervoor worden de aanslagen inkomstenbelasting (IB) over 2023 met box 3-inkomen, dat uit meer bestaat dan ba...

f

Dwangsom eisen bij niet op tijd ontvangen uitspraak bezwaar

Fiscaal | 25-03-2024 | Contact met de Belastingdienst

Een belastingplichtige die niet op tijd een uitspraak ontvangt op een verzoek of bezwaar van de inspecteur van de Belastingdienst kan in aan...

bv

Opgeheven bv kan niet meer in beroep bij de rechter

Ondernemen | 26-01-2024 | Ondernemingsrecht

Bestuurders van bv's doen er goed aan ook juridische zaken af te handelen vóórdat zij de bv opheffen. Anders is het niet meer mogelijk om bi...

f

Transitievergoeding is gewoon belast inkomen

Fiscaal | 23-11-2023 | Inkomstenbelasting (IB)

Een ontvangen transitievergoeding hangt volgens het gerechtshof samen met een vroegere dienstbetrekking en is daarom gewoon belast inkomen....

f

Geen bezwaar mogelijk tegen verrekening Belastingdienst

Fiscaal | 09-11-2023 | Contact met de Belastingdienst

De rechter heeft onlangs geoordeeld dat tegen een verrekening van de Belastingdienst geen bezwaarmogelijkheid openstaat. Er is namelijk geen...

f

Door massaal bezwaar plus-proces box 3-heffing terugkrijgen

Fiscaal | 19-10-2023 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Voor belastingplichtigen die over 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing is de massaal bezwaar plus-proce...

f

Nieuwe procedure belastingaanslag op komst?

Fiscaal | 26-09-2023 | Contact met de Belastingdienst

Het kabinet doet onderzoek naar een vernieuwing van de procedures voor belastingheffing. Dat kan er onder meer toe leiden dat een belastingp...

s

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar

Salarisadministratie | 27-07-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overname heeft een werkgever volgens de Belastingdienst geen recht op het loonkostenvoordeel (LKV) van een werknemer die bij de over...

s

Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2022 goed!

Salarisadministratie | 24-07-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever over 2022 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV, ontvangt hij vóór...

f

Digitaal procederen over alle fiscale zaken kan vanaf 26 juni

Fiscaal | 15-06-2023 | Bezwaar en beroep

Het is vanaf 26 juni a.s. mogelijk om bij alle gerechtshoven digitaal te procederen over alle belastingzaken (hoger beroep). De komende jare...