Nieuws

a

De kleine lettertjes van de ATW: nachtdiensten

Arbo | 29-03-2017 | Arbeidstijden

’s Nachts werken is voor werknemers belastender dan overdag werken. Er staan daarom in de Arbeidstijdenwet (ATW) aparte regels voor de arbei...

s

Zomertijd: minder loon voor kortere nachtdienst?

Salarisadministratie | 27-03-2017 | Arbeidstijden

Als in uw organisatie werknemers aan het werk waren in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart, was hun dienst een uur korter dan...

a

Kleine lettertjes ATW: veelverdieners

Arbo | 12-07-2016 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet is bepaald hoeveel uur per week een werknemer mag werken en wat zijn minimale rustperiode moet zijn. Deze bepalingen...

or

Veel werknemers willen arbeidsduur aanpassen

OR | 14-03-2016 | Arbeidstijden

Ruim één miljoen werknemers zien graag een uitbreiding van het aantal uren dat zij werken. Meer dan een half miljoen wil juist minder uren w...

hr

Werknemer moet tijd in de file compenseren

HR | 22-01-2016 | Arbeidstijden

Als een werknemer onderweg naar zijn werk in de file staat, hoeft de werkgever die tijd niet te betalen. De reistijd van huis naar werk is n...

a

App geeft tips om vitaal de nacht door te komen

Arbo | 08-01-2016 | Arbeidstijden

De app Goedenacht helpt werknemers in de nachtdienst om zo goed mogelijk de nacht door te komen. In de app vinden werknemers en werkgevers a...

hr

Wet flexibel werken staat voor de deur

HR | 18-11-2015 | Arbeidstijden

Op 1 januari 2016 treedt de Wet flexibel werken in werking. Vanaf dat moment hebben werknemers het wettelijke recht om eens per jaar een ver...

hr

Reistijd van huis naar klant kan werktijd zijn

HR | 07-10-2015 | Arbeidstijden

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat de tijd die een werknemer nodig heeft om vanaf zijn huis bij een klant of klus te...

hr

Wet flexibel werken geldt per 1 januari 2016

HR | 17-06-2015 | Arbeidstijden

De Wet flexibel werken treedt op 1 januari 2016 in werking. Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan...

hr

Wanneer mag u flexibel werken weigeren?

HR | 22-04-2015 | Arbeidstijden

Onlangs is het wetsvoorstel Flexibel werken goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hoewel het voorstel ook nog langs de ministerraad moet, is het...