Langetermijnstrategie voor corona om schade te beperken

30 december 2021 | Door redactie

De roep om maatregelen van het kabinet voor de omgang met de coronapandemie die gericht zijn op de lange termijn wordt steeds luider. Dit zou de mogelijkheden vergroten om bedrijven en scholen zo veel mogelijk open te houden.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, roept het nieuwe kabinet op om snel te komen met een langetermijnstrategie om de pandemie het hoofd te bieden. Dat liet hij weten aan nu.nl. Doordat tot nu toe alle maatregelen gericht zijn op de korte termijn, loopt Nederland telkens achter de feiten aan en richten korte lock-downs veel schade aan. Het is beter om er bij het nemen van maatregelen vanuit te gaan, dat er steeds nieuwe varianten van het virus de ronde zullen doen. De maatregelen moeten gericht zijn op het open houden van de samenleving, om economische en sociale schade te bepreken.

Aanpassingen in vakantieplanning

Omdat virussen in de winter actiever zijn dan in de zomer, zou een maatregel kunnen zijn om structureel de kerstvakantie te verlengen en de zomervakantie te verkorten. Ondernemers in de horeca en detailhandel moeten zich erop instellen dat ze in de winter minder omzet zullen draaien. Ook werkgevers kunnen hier dan tijdig op anticiperen, onder meer door het aanpassen van de arbeidstijden, de roosters en de vakantieplanning. Een deel van de werknemers kan misschien in de wintermaanden een langere vakantie nemen dan in de zomermaanden. Werkgevers en werknemers kunnen hierover onderling afspraken maken.

Medezeggenschap rond corona  

De werkgever moet wijzigingen in regelingen over arbeidstijden en vakantie voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT), Ook als de werkgever straks de maatregelen voor thuiswerken en hybride werken wil aanpassen, moet hij hiervoor instemming vragen bij de OR of PVT. Veel werkgevers willen weten of werknemers gevaccineerd zijn, voordat zij hen op de werkplek toelaten. Het is verboden om werknemers om een vaccinatiebewijs te vragen. Demissionair minister De Jonge wil echter het instemmingsrecht van de OR en PVT bij een eventuele invoering van coronatoegangsbewijzen op het werk inperken.

Bijlagen bij dit bericht

Vakantieplanning in coronatijd
Verdiepingsartikel
Overeenkomst hybride werken
Tools | Overeenkomsten