Nieuws

s

Toch overgangsregeling voor verkorte looptijd 30%-regeling

Salarisadministratie | 16-10-2018 | 30%-regeling

Het ziet ernaar uit dat de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gebruikers toch niet per 2019 beperkt wordt tot vijf jaar. Er is over...

hr

Zelf ontslag nemen en toch een WW-uitkering krijgen

HR | 11-10-2018 | Werkloosheidswet (WW)

Een voorwaarde voor een WW-uitkering is dat de aanvrager niet verwijtbaar werkloos is geworden. In de praktijk blijkt UWV deze voorwaarde on...

s

Toch één uitzondering op de verkorte looptijd 30%-regeling

Salarisadministratie | 18-09-2018 | 30%-regeling

Na de evaluatie van de 30%-regeling in 2017 kondigde het ministerie van Financiën al aan de maximale looptijd van deze regeling voor ingekom...

s

Uw organisatie moet weten waar werknemers inwoner zijn

Salarisadministratie | 01-08-2018 | Aangifte loonheffingen

Met ingang van 1 januari 2019 moet uw organisatie van alle werknemers die in de loonaangifte worden opgenomen, weten van welk land zij inwon...

s

Per 2019 drie keer zo veel loonbelastingtabellen

Salarisadministratie | 25-07-2018 | Aangifte loonheffingen

Volgend jaar wordt elke loonbelastingtabel die er nu is, in drieën gesplitst. De loonbelasting/premie volksverzekeringen die uw organisatie...

s

Veranderingen loonheffingen per 2019 nu al online

Salarisadministratie | 20-07-2018 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de veranderingen voor de loonhef...

s

Echt geen overgangsrecht bij beperking duur 30%-regeling

Salarisadministratie | 09-07-2018 | 30%-regeling

Als de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 wordt ingekort van acht naar vijf jaar, geldt dat ook voor alle lopende gevallen. Er...

s

Meer informatie over beperking looptijd 30%-regeling

Salarisadministratie | 11-06-2018 | 30%-regeling

De Belastingdienst is betrokken werkgevers en werknemers aan het informeren over de voorgenomen verkorting van de looptijd van de 30%-regeli...

hr

Per 2020 strengere regels voor detachering van werknemers

HR | 31-05-2018 | Buitenlandse werknemers

Werknemers die naar een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) worden gedetacheerd, krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun...

s

Met ingang van 2019 nog maar vijf jaar 30%-regeling

Salarisadministratie | 23-04-2018 | 30%-regeling

Het ziet ernaar uit dat buitenlandse werknemers per 2019 nog maar vijf jaar in aanmerking kunnen komen voor de 30%-regeling. Dat staat in de...