Salariseisen voor kennismigranten 2021 gepubliceerd

De nieuwe salariseisen voor kennismigranten die gelden per 1 januari 2021, zijn bekend. Deze zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

4 januari 2021 | Door redactie

Werkgevers die de zogenoemde kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als hij elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. Bovendien moet de organisatie erkend referent zijn om kennismigranten aan te nemen. Per 1 januari 2021 zijn de salariseisen verhoogd. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen staat hoe hoog het maandloon in 2021 minstens moet zijn. 

Leeftijdsafhankelijk salariscriterium

Er gelden drie verschillende salariseisen voor kennismigranten in 2021:

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.484;
  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.752;
  • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan (leeftijdsonafhankelijk): € 2.497.

De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft. 

Salariseis kennismigrant blijft gelijk bij zelfde werkgever

Een kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook als hij in dienst kwam toen hij jonger was dan 30 jaar en op een gegeven moment 30 jaar wordt. Als de kennismigrant een nieuwe werkgever krijgt, geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft. Er geldt een uitzondering voor de kennismigrant die valt onder het verlaagde salariscriterium van € 2.497. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant van werkgever verandert. Het verlaagde salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk. 

Erkend als referent

Van een kennismigrant is sprake als een organisatie een buitenlandse werknemer van buiten de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Om een kennismigrant naar Nederland te laten komen, moet een organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. Werkgevers hebben voor kennismigranten geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning nodig. Datzelfde geldt voor werknemers met een Europese blauwe kaart. Daarbij geldt wel de aanvullende eis dat de werknemer een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit heeft afgerond of een gelijkwaardige opleiding in het buitenland. Daarnaast moet het loon van werknemers met een Europese blauwe kaart in 2021 minstens € 5.567 bedragen (exclusief vakantiebijslag).