Nieuws

hr

AOW-leeftijd gaat per 2024 omhoog, maar per 2029 niet

HR | 14-11-2023 | AOW

De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, stijgt per 1 januari 2024 van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar...

hr

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

HR | 31-08-2023 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

a

Oudere werknemers vitaler en meer in balans

Arbo | 22-08-2023 | Duurzame inzetbaarheid

De vooroordelen die werkgevers hebben over oudere werknemers zijn hardnekkig. Zo profiteren ouderen maar niet van de krapte op de arbeidsmar...

hr

Vanaf 1 september RVU-subsidie om te stoppen met werken

HR | 22-08-2023 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Mede voor de financiering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) is de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittrede...

a

Scholing werknemer lijkt vooral eigen verantwoordelijkheid

Arbo | 18-07-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Een derde van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de scholing die nodig is om hun duurzame inzetbaarheid te v...

hr

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

HR | 26-06-2023 | AOW

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

s

Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie

Salarisadministratie | 19-06-2023 | Beloning

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook...

a

Verbetering duurzame inzetbaarheid door amplitie

Arbo | 23-05-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Voor de arboprofessional is preventie belangrijk om werknemers gezond en tevreden aan het werk te houden. Daarbij wordt een steeds groter be...

hr

Wetsvoorstel verplicht strategisch personeelsbeleid

HR | 11-05-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Het onderwijs wordt mogelijk verplicht om een strategisch personeelsbeleid te gaan voeren, om zo de personeelsschaarste, hoge werkdruk en la...

m

Functiedifferentiatie bij talentmanagement

Management | 11-05-2023 | Opleiding en ontwikkeling

Bij functiedifferentiatie maakt een leidinggevende onderscheid tussen werknemers. Niet iedere werknemer beschikt immers over dezelfde talent...