Scholing werknemer lijkt vooral eigen verantwoordelijkheid

18 juli 2023 | Door redactie

Een derde van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de scholing die nodig is om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Dat blijkt uit een recent verschenen onderzoek van het SCP. Werkgevers halen vaker kennis van buiten.

Uit de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Arbeidsmarkt in kaart - editie 4' blijkt dat veel werkgevers vinden dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor scholing die nodig is om langer aan het werk te kunnen blijven en de eigen duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Het aandeel van werkgevers dat dit vindt, verschilt erg per sector. Bij de overheid is dat 51% en in de bouw 16%. Ook in grote organisaties is het gebruikelijker dat deze verantwoordelijkheid bij de werknemer wordt neergelegd. Daarnaast vindt één op de zes werkgevers dat scholing in de eigen tijd moet plaatsvinden, zelfs als het vereist is voor het werk. Ook hier zijn grote verschillen te zien per sector.

Door corona minder opleidingen

Het aandeel werkgevers dat hun werknemers een persoonlijk ontwikkelplan (POP) of persoonlijk opleidingsbudget (POB) aanbiedt om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, is min of meer stabiel gebleven (40% en 19%). Ook hier maakt het uit in welke sector werknemers werken. In het onderwijs, de zorg en bij de overheid komt dit bovengemiddeld vaak voor. Werkgevers zijn wel kieskeurig in het aanbieden ervan; vaak wordt dit aan een bepaalde groep werknemers aangeboden. Het percentage werknemers dat een opleiding volgt, is over alle sectoren gedaald van 82% in 2019 naar 69% in 2021. Dit heeft te maken met de coronapandemie.

Kennis binnenhalen met nieuw personeel

Opvallend is dat werkgevers in 2021 vergeleken met 2019 vaker nieuw personeel hebben aangetrokken om het kennisniveau in de organisatie te verbeteren. Ze deden minder aan taakroulatie of jobrotatie. Dat is opvallend, aangezien er al geruime tijd krapte is op de arbeidsmarkt. Ook is het duurder en tijdrovender om nieuw personeel aan te trekken. Een leven lang leren is ook inzet van het overheidsbeleid, en moet ertoe bijdragen dat werknemers langer aantrekkelijk blijven voor de werkgever en de arbeidsmarkt. Een goed beleid voor opleiding en ontwikkeling draagt juist bij aan de duurzame inzetbaarheid. Het rapport Arbeidsmarkt in kaart- editie 4 is online te lezen.