Nieuws

hr

Leugens tijdens sollicitatie leiden tot ontslag

HR | 26-04-2019 | Ontslag

Een sollicitant doet er goed aan bij zijn sollicitatie niet te liegen over zijn opleiding(en) en werkervaring. Leugens kunnen later de aanle...

hr

Hoge Raad moet zich uitspreken over slapend dienstverband

HR | 16-04-2019 | Transitievergoeding

Rechters oordelen verschillend over het wel of niet in stand mogen houden van een dienstverband na twee jaar ziekte. Rechtbank Limburg heeft...

hr

Rechtspraak: werknemer neemt wel/niet ontslag

HR | 12-04-2019 | Ontslag

Als een werknemer aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, moet een werkgever niet te snel aannemen dat hij ook daadwerkelijk h...

hr

Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap

HR | 29-03-2019 | Transitievergoeding

Een slapend dienstverband, waarbij een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, stonden rechters in het verleden toe. Maar...

hr

Wat is de status van de WAB?

HR | 28-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u z...

hr

Camerabeelden in ontslagzaak: privacy ondergeschikt

HR | 26-03-2019 | Privacy op het werk

Een werkgever die vermoedt dat een werknemer bedrijfseigendommen steelt, kan dit proberen te achterhalen met camerabeelden. Zulke camerabeel...

hr

Vanaf 2020 andere regels cao-alternatief transitievergoeding

HR | 08-03-2019 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft vanaf 1 januari 2020 niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transi...

hr

Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

HR | 05-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere ontslagg...

hr

Doorstroom flexwerkers naar vast contract neemt toe

HR | 01-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het aantal flexwerkers dat doorstroomt naar een vast contract is afgelopen jaar weer toegenomen. 25% van de werknemers met een tijdelijk con...

hr

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

HR | 27-02-2019 | Transitievergoeding

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag w...