Nieuws

a

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Arbo | 21-08-2018 | Wet verbetering poortwachter

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoritei...

a

Verzuimgegevens verwerken volgens de AVG

Arbo | 31-07-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Werkgevers die de...

a

Extra regels naast AVG voor verwerken gezondheidsgegevens

Arbo | 24-07-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Er kunnen extra regels gelden naast de AVG bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereen...

a

Werkgevers betalen zieke werknemer meer dan wettelijk moet

Arbo | 10-07-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer...

hr

Vragen over: de AVG en het personeelsdossier

HR | 29-06-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is geworden, lopen werkgevers vaker tegen bepaalde privac...

a

Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Arbo | 25-05-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht en hebben werkgevers te maken met nieuwe priv...

a

Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Arbo | 25-05-2018 | Bedrijfsarts

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoe...

hr

Werkgever moet vakantie doorbetalen na twee jaar ziekte

HR | 15-05-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een zieke werknemer die niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, kan hier nog aanspraak op maken als de werkgever hem na twee...

s

Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

Salarisadministratie | 30-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)w...

s

Hogere uitstroom bij eigenrisicodragers voor de WGA

Salarisadministratie | 20-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans groter dat langdurig zieke werknemers op termijn weer herstellen en dus uits...