Afspraken maken in een ziekteverzuimregeling

30 augustus 2023 | Door redactie

Door het opstellen van een ziekteverzuimregeling laat een werkgever de werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn als zij ziek zijn. Hij kan verschillende aspecten in de regeling vastleggen, van de procedure bij een ziekmelding tot aan de aanvraag van een WIA-uitkering.

De ziekteverzuimregeling (tool) beschrijft de procedure rondom de ziekmelding en het verdere verloop van het verzuim. Door middel van de regeling worden werknemers geïnformeerd over hun rechten en plichten bij verzuim. De werkgever kan de regeling opnemen in het (digitale) personeelshandboek (toolbox). Voordat de werkgever de regeling gaat gebruiken, moet de ondernemingsraad (OR) instemming verlenen.

Wat staat in een ziekteverzuimregeling?

  • Ziekmelding: hoe, wanneer en bij wie moet de werknemer zich ziek melden, naar welke informatie vraagt de werkgever dan en wat te doen bij ziekte in het buitenland?
  • Loondoorbetaling: hoe hoog is het loon bij ziekte en zijn er wachtdagen van toepassing?
  • Controlevoorschriften: welke controlevoorschriften zijn van toepassing?
  • Re-integratie: wat verwacht de werkgever van de werknemer van de werknemer en andersom, wat betreft re-integratie-inspanningen (toolbox)?
  • Herstel en werkhervatting: bij wie kan de werknemer zich beter melden en afspraken maken over werkhervatting?
  • WIA: welke verplichtingen heeft de werknemer als het op een WIA-aanvraag aankomt?
  • Sancties: welke sancties (verdiepingsartikel) zijn in welke situatie van toepassing als de werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt?