Korte metten maken met frequent kort verzuim

4 oktober 2023 | Door redactie

Om frequent kort verzuim terug te dringen, moet de werkgever achterhalen wat daarvan de oorzaak is. Het is dan ook belangrijk voor hen om met een frequent verzuimende werknemer het gesprek aan te (blijven) gaan over het veelvuldige ziekteverzuim.

Een werkgever moet frequent kort verzuim niet onderschatten. Vaak is er iets anders aan de hand dan de klacht waarmee de werknemer zich herhaaldelijk ziek meldt. Bij regelmatige ziekmeldingen vanwege misselijkheid of een griepje moet er een belletje gaan rinkelen. Als de werkgever en werknemer samen het achterliggende probleem aanpakken, zijn zich herhalende ziekmeldingen of — uiteindelijk — langdurig verzuim vaak te voorkomen.

Oorzaken van kort verzuim

Om frequent kort verzuim aan te pakken, moet de werkgever achterhalen of er andere redenen dan arbeidsongeschiktheid zijn, waardoor de werknemer zich vaak ziek meldt. Hij moet daarvoor het gesprek (tool) met zijn werknemer aangaan. Daarna kan hij met zijn werknemer overleggen wat er moet gebeuren. Misschien kan hij door een kleine aanpassing in het werk of de arbeidsomstandigheden voorkomen dat de werknemer zich opnieuw ziek meldt. Er zijn verschillende oorzaken van frequent kort verzuim mogelijk:

  • De werknemer ervaart een te hoge werkdruk of onzekerheid over zijn baan.
  • De werknemer is ontevreden over het werk.
  • De werknemer ervaart een slechte relatie met de werkgever of collega’s.
  • De werknemer heeft een kwetsbare conditie.
  • De werknemer heeft persoonlijke problemen.

Een duidelijk verzuimbeleid voeren

Werkgevers moeten helder en consequent zijn over wanneer zij een werknemer uitnodigen voor een frequent verzuimgesprek. Zo voorkomen zij dat werknemers zich ongelijk behandeld voelen. Werkgevers doen er goed aan de afspraken vast te leggen in een verzuimbeleid (tool). Een werkgever kan bijvoorbeeld afspreken dat hij een gesprek aangaat als een werknemer zich meer dan drie keer in een jaar ziek meldt.
Voor de werkgever is het handig om voorafgaand aan zo'n gesprek een overzicht van de ziekmeldingen bij de hand te hebben. Werknemers die frequent verzuimen, realiseren zich meestal niet hoe vaak zij zich daadwerkelijk ziek melden.