Verzuimprotocol en verzuimbeleid: wat is het verschil?

16 augustus 2023 | Door redactie

Een verzuimprotocol beschrijft afspraken tussen werkgever een werknemers over de omgang met ziekmeldingen. In het verzuimbeleid staat wat de organisatie doet om verzuim te voorkomen en hoe zieke werknemers worden begeleid. beide zijn onmisbaar voor een vlotte re-integratie.

Een verzuimprotocol en een verzuimbeleid zijn verschillende documenten. In het ziekteverzuimprotocol staan afspraken over het verloop van de totale periode van ziekteverzuim, van ziekmelding tot aan een eventuele WIA-aanvraag (infographic). Zaken die in het protocol geregeld worden, zijn de volgende:

  • Hoe en voor welk tijdstip moet de werknemer zich ziekmelden? Moet hij dit telefonisch doen of mag dat ook via WhatsApp?
  • Bij wie moet de werknemer zich ziekmelden? Vaak is dat bij de leidinggevende of de HR-afdeling.
  • Welke werkzaamheden kan de werknemer eventueel nog doen?
  • Hoe lang verwacht hij ongeveer afwezig te zijn?
  • Waar en wanneer is de werknemer bereikbaar? Hij mag op een ander (verpleeg)adres verblijven, als hij dat maar meldt.

De zieke werknemer is niet verplicht om iets te zeggen over de aard en oorzaak van de ziekte. Wantrouwt de werkgever de melding, dan kan hij de bedrijfsarts vragen om een medisch oordeel over situatie.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Het verzuimbeleid van een organisatie vertelt wat er wordt gedaan om verzuim te voorkomen en hoe de verzuimbegeleiding is ingericht. Natuurlijk kan niet altijd voorkomen worden dat werknemers ziek worden. Bij ziekte krijgt de werkgever te maken met de Wet verbetering poortwachter (toolbox). Die bepaalt dat werkgever en werknemer zich allebei moeten inspannen voor de re-integratie (tool). Hoe dat traject is ingericht en of daar bijvoorbeeld een interne of externe casemanager bij betrokken is, kan onderdeel zijn van het verzuimbeleid. Wil de werkgever het verzuimprotocol of het verzuimbeleid aanpassen, dan moet hij dit voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging. Die hebben instemmingsrecht op het invoeren en wijzigen van dergelijke regelingen.

Bijlagen bij dit bericht