Nieuws

hr

Meer geld voor subsidieregeling praktijkleren

HR | 17-09-2019 | Subsidieregeling praktijkleren

Het kabinet investeert miljoenen in een leven lang ontwikkelen van werknemers in het mkb. Daarmee geeft het een invulling aan twee moties di...

hr

Deadline voor aanvraag subsidie praktijkleren nadert

HR | 03-09-2019 | Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend voor de subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018/2019, moeten opletten dat...

hr

Subsidie praktijkleren is binnenkort weer aan te vragen

HR | 09-05-2019 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 2 juni kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat...

hr

Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

HR | 16-11-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen wer...

hr

Toch geen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren

HR | 24-09-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt verzocht om de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren te schrappen...

hr

Prinsjesdag 2018: maatregelen voor personeel en arbeid

HR | 19-09-2018 | Prinsjesdag

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2019 gepresenteerd. Ook voor werkgevers en werknemers worden de nodige maatregelen getroffe...

hr

Maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019 omlaag

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen komend schooljaar hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar...

hr

Subsidie praktijkleren ook in 2019 aan te vragen

HR | 28-08-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren loopt bijna ten einde. De subsidieregeling is ook volgend jaar weer beschikbaar....

hr

Werkgevers kunnen weer subsidie praktijkleren aanvragen

HR | 07-06-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

Sinds 2 juni kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. Deze subsidie voor het aanbieden van praktijk- en werkleerp...

s

HR over afdrachtvermindering: kwaliteit niet ter discussie

Salarisadministratie | 02-11-2017 | Aangifte loonheffingen

De Hoge Raad heeft in een rechtszaak over de afdrachtvermindering onderwijs geoordeeld dat de inspecteur van de Belastingdienst niet mag toe...