€ 73,5 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

19 september 2023 | Door redactie

€ 73,5 miljoen van het vrijgekomen STAP-budget wordt aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) te verhogen, die zich ook gaat richten op individuele burgers. Dat is te lezen in de Miljoenennota.

Eerder dit jaar maakte het destijds missionaire kabinet bekend dat het STAP-budget per 2024 komt te vervallen en het resterende budget gerichter ingezet wordt. In de Miljoenennota is te lezen dat hierdoor in 2023 een bedrag van € 147 miljoen vrijkomt. De helft van dit bedrag (€ 73,5 miljoen) wordt aangewend om het budget van de SLIM-regeling in de periode 2024-2027 te verhogen. Bovendien wordt aan de SLIM-regeling een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd, om zo burgers de mogelijkheid te geven de regie te nemen over hun loopbaan.

SLIM-subsidie kan ook lager uitvallen

Via de SLIM-regeling kunnen werkgevers maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. De regeling richt zich op drie groepen: individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen), samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Bij de individuele mkb’ers maakt de SLIM-regeling onderscheid tussen kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet) en middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet). Een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed, middelgrote organisaties 60%. Vallen de begrote projectkosten lager uit, dan kan de SLIM-subsidie ook lager uitvallen.

Tijdelijke subsidieregeling voor EVC-procedures

Het allerlaatste aanvraagtijdvak van het STAP-budget opent op 15 november 2023. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook procedures voor erkenning van verworven competenties (EVC) met het STAP-budget gefinancierd konden worden, maar hiervoor wordt nu een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen. Het aanvraagtijdvak hiervan opent naar verwachting op 1 november 2023. In een EVC kan iemand zijn werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een ervaringscertificaat en zo zijn arbeidsmarktpositie versterken. Maar ook werkgevers kunnen er baat bij hebben als werknemers een EVC-procedure doorlopen (artikel).

Download de belangrijkste Prinsjesdagstukken in pdf, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.