Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

10 november 2023 | Door redactie

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/2028 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die ze maken voor de begeleiding van een leerling of student.

Met de verlenging geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om de subsidieregeling praktijkleren, die sinds 2014 bestaat, bij een positieve evaluatie met vijf jaar te verlengen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat maar liefst 99% van de werkgevers die eerder subsidie hebben aangevraagd, dit opnieuw gaat doen.

Extra voorwaarde toegevoegd

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de leerling of student vanaf studiejaar 2023/2024 ingeschreven zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit was al wettelijk verplicht op grond van de onderwijswetgeving en vergemakkelijkt de uitvoering van de subsidieregeling voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Mogelijk volgen er meer wijzigingen. Dit is afhankelijk van het nieuwe, nog te vormen kabinet.

Voorwaarden verschillen per onderwijscategorie

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling loopt van maandag 3 juni 2024 9.00 uur tot en met dinsdag 17 september 2024 17.00 uur. Werkgevers kunnen dan weer maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek. De voorwaarden voor de regeling (tool) verschillen per onderwijscategorie. Als er voor een onderwijscategorie meer subsidie wordt aangevraagd dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld over de ingediende aanvragen.