Nieuws

hr

Personeelsmaatregelen uit regeerakkoord 2024

HR | 16-05-2024 | Arbeidsrecht

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. In de toekomstplannen van de rechtse coalitie staan ook een aanta...

hr

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

HR | 03-05-2024 | Ontslag op staande voet

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....

hr

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

HR | 04-04-2024 | Transitievergoeding

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

hr

Ook schijnzelfstandigheid bij krantendepothouders

HR | 18-01-2024 | Werken met zzp'ers

Weer dient zich een nieuwe beroepsgroep aan waarin volgens de rechtspraak sprake is van schijnzelfstandigheid. Ditmaal oordeelde Gerechtshof...

hr

Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

HR | 06-01-2024 | Ontslag

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit hoeft geen transitievergoeding te zijn....

hr

Vervangende voorziening voor transitievergoeding

HR | 05-01-2024 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft sinds 2020 niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoedin...

hr

Maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000

HR | 02-01-2024 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Wijzigingen in arbeidswetgeving per 1 januari 2024

HR | 28-11-2023 | Minimumloon

Per 1 januari 2024 zijn er weer allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en salaris. De wijzigingen gaan o...

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

hr

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

HR | 19-09-2023 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...