Nieuws

s

Geen 30%-regeling over ontslagvergoeding

Salarisadministratie | 22-05-2023 | 30%-regeling

Voor de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers telt alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking mee. Dus bijvoorbeeld niet een ontslag...

hr

Oordeel over nevenarbeidbeding onder nieuwe regels

HR | 18-04-2023 | Ontslag op staande voet

Sinds 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor nevenarbeid. In een recente zaak moest een kantonrechter beoordelen of een werknemer een...

hr

Ontslag na delen van bezwaar tegen coronavaccinatie

HR | 03-03-2023 | Ontslag

Een werknemer is niet verplicht om aan zijn werkgever te melden dat hij niet gevaccineerd is tegen corona. Maar soms mag een werkgever toch...

hr

Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

HR | 29-11-2022 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Hoge Raad oordeelt tweemaal over slapend dienstverband

HR | 14-11-2022 | Transitievergoeding

Drie jaar nadat de Hoge Raad met het zogenoemde Xella-arrest een bom legde onder het ‘slapend dienstverband’, heeft het hoogste rechtsorgaan...

hr

Kleine lettertjes: vervaltermijnen in het ontslagrecht

HR | 28-10-2022 | Arbeidsrecht

Een werkgever of werknemer die op basis van het ontslagrecht een verzoek wil indienen bij de kantonrechter, moet niet te lang wachten met zi...

hr

Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024

HR | 20-09-2022 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in wer...

hr

Kabinet is druk bezig met deeltijd-WW voor werknemers

HR | 21-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Onlangs heeft het kabinet plannen aangekondigd om de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Een deel van die plannen richt zich op het aantrekke...

hr

Ook compensatie bij twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015

HR | 14-06-2022 | Transitievergoeding

Een werkgever kan ook een compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als de werkneme...

or

Geen klachtbehandeling zonder instemming OR

OR | 23-03-2022 | Instemmingsrecht

In een recente rechtszaak bleek dat de ondernemingsraad (OR) geen instemming had gegeven voor de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen....