Nieuws

hr

Compensatie transitievergoeding is nu aan te vragen

HR | 02-04-2020 | Transitievergoeding

Sinds 1 april kan een werkgever bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die hij heeft betaald bij ontslag vanwege langdur...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 27-03-2020 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...

hr

Hoe de werkgever een loonsanctie kan verkorten

HR | 31-12-2019 | Re-integratie

Bij onvoldoende inspanningen voor re-integratie kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer langer loon moe...

a

Onduidelijke rol casemanager risico voor privacy

Arbo | 29-10-2019 | Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen en casemanagers wisselen regelmatig privacygevoelige informatie uit over zieke werknemers. Als de rol van de casemanager hier...

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

a

Re-integratie kankerpatiënten kan beter

Arbo | 02-04-2019 | Re-integratie

Werkgever en bedrijfsarts moeten zich meer inspannen bij de re-integratie van kankerpatiënten. Dit concludeert de Nederlandse Federatie van...

hr

UWV wijzigt Werkwijzer Poortwachter

HR | 04-01-2019 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In deze richtlijn voor re-integratie, waar werkgevers ook hun voord...

a

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Arbo | 21-08-2018 | Wet verbetering poortwachter

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoritei...

a

Werkgevers betalen zieke werknemer meer dan wettelijk moet

Arbo | 10-07-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer...

a

Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Arbo | 25-05-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht en hebben werkgevers te maken met nieuwe priv...