Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

29 december 2022 | Door redactie

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit staat in een voorgenomen ministeriële regeling.

Met deze ministeriële regeling wordt de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar aangepast. Een ministeriële regeling is een besluit van een minister of staatssecretaris waarin wettelijke regels worden uitgewerkt. Het conceptvoorstel is aangeboden voor internetconsultatie.

Doel van de regeling

Door de verplichte vastlegging moeten de werkgever en werknemer een gesprek voeren over hun visie op de re-integratie. Dit moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers en de kans op een succesvolle re-integratie (toolbox) vergroten.
In het (niet-verplichte) format van het plan van aanpak van UWV wordt al expliciet om de visie van de werkgever en de werknemer gevraagd.

Kennis van re-integratieproces vereist

Om een visie te kunnen geven, is enige kennis van het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden vereist. In het huidige poortwachtersproces kan de arbodienst of casemanager hier inzicht in geven. Als de werknemer of de werkgever niet in staat is om zijn visie op de re-integratie te geven, kan in overleg besloten worden om bijvoorbeeld een onafhankelijke casemanager of jobcoach te betrekken.

Risico loonsanctie en overgangsrecht

De visie op de re-integratie wordt met deze wetswijziging een verplicht onderdeel van het re-integratiedossier. UWV toetst voorafgaand aan de WIA-beoordeling de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer en kijkt daarbij of het re-integratieverslag compleet is. Een niet compleet re-integratieverslag kan leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.
Voor werknemers van wie de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 ligt, is overgangsrecht opgenomen. Dat betekent dat de nieuwe regels alleen gelden voor re-integratiestukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Bijlagen bij dit bericht