Nieuws

a

Werkende vrouwen vaker ziek dan werkende mannen

Arbo | 19-10-2017 | Re-integratie

Werkende vrouwen melden zich vaker ziek op werk dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar het verschil is het grootst in de...

hr

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg

HR | 10-10-2017 | Werving en selectie

Het is ontoelaatbaar dat werkgevers bij werving en selectie van nieuwe werknemers discrimineren. Het kabinet geeft daarom een vervolg aan he...

hr

Vanaf 1 juli 2020 wekenlang vaderschapsverlof

HR | 10-10-2017 | Verlofregelingen

Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof, ook wel v...

a

SZW start landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Arbo | 21-09-2017 | Discriminatie

Het aantal vrouwen dat ongelijk behandeld wordt vanwege een zwangerschap is nog net zo hoog als vier jaar geleden. Zwangere werkneemsters he...

hr

Ouderschapsverlof onderbreken vanwege zwangerschap

HR | 25-08-2017 | Ouderschapsverlof

Als een werkneemster opnieuw zwanger wordt tijdens haar ouderschapsverlof, dan mag zij haar ouderschapsverlof opschuiven. Tijdens het zwange...

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Salarisadministratie | 19-06-2017 | Aangifte loonheffingen

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijgin...

s

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Salarisadministratie | 30-03-2017 | Handboek Loonheffingen

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn ech...

or

Nieuwe aanpak van zwangerschapsdiscriminatie

OR | 24-03-2017 | Zwangerschap

Veel vrouwen worden gediscrimineerd vanwege hun zwangerschap. Om deze discriminatie aan te pakken, heeft het kabinet met betrokkenen het act...

hr

Per 1 april 2018 wijziging meerlingenverlof

HR | 31-01-2017 | Zwangerschap

Als een werkneemster te vroeg bevalt van een meerling, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof...

hr

Geen melding van ziekte? Boete van UWV!

HR | 13-01-2017 | Ziektewet

In diverse situaties waarin een werknemer ziek is, moet de werkgever bij UWV een melding maken van de ziekte. Werkgevers die niet of te laat...