Nieuws

s

Zieken zonder werk gaan er per 2020 op achteruit

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Voor werklozen die op of na 1 januari 2020 recht krijgen op een Ziektewetuitkering, telt de ZW-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de...

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

Salarisadministratie | 30-05-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen...

hr

Het verschil: vakantie versus verlof

HR | 23-03-2018 | Verlofregelingen

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang....

hr

Per 1 april wijzigen regels van meerlingenverlof

HR | 22-03-2018 | Verlofregelingen

Om werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling daadwerkelijk recht op langer verlof te geven, worden de regels van het meerlingen...

hr

Nieuw: documenten uploaden in verzuimmelder UWV

HR | 14-03-2018 | Re-integratie

Werkgevers kunnen sinds kort documenten uploaden in de verzuimmelder van UWV die te maken hebben met lopende ziekmeldingen van werknemers. D...

a

Herziene richtlijn voor zwangerschap en werk

Arbo | 27-02-2018 | Zwangerschap

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft de richtlijn voor zwangerschap en werk herzien. De vernieuwde richtlijn...

hr

Vragen over: ontslag tijdens proeftijd

HR | 02-02-2018 | Proeftijd

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever en werknemer de kans om te ontdekken of ze bij elkaar passen. Tijdens deze proef...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 29-01-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

hr

Werkgevers bieden veel ruimer verlof dan de wet verplicht

HR | 11-01-2018 | Verlofregelingen

Een werkgever kan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde verlofregelingen aanbieden die ruimer zijn dan de wet voorschrijft. Microsoft Nederla...

hr

Bij moederschap geen vast contract: discriminatie?

HR | 05-01-2018 | Discriminatie

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst niet verlengt vanwege zwanger- of moederschap, is dit een vorm van discriminatie op grond van gesl...