Nieuws

bv

Niet goed, aandelen terug?

Ondernemen | 19-02-2024 | Ondernemingsrecht

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over het terugdraaien van de verkoop van aandelen in een onderneming. En het oordeel luidt: ook...

bv

Opgeheven bv kan niet meer in beroep bij de rechter

Ondernemen | 26-01-2024 | Ondernemingsrecht

Bestuurders van bv's doen er goed aan ook juridische zaken af te handelen vóórdat zij de bv opheffen. Anders is het niet meer mogelijk om bi...

bv

Vergadering aandeelhouders vanaf 2025 volledig digitaal

Ondernemen | 12-01-2024 | Ondernemingsrecht

Aandeelhouders van onder meer bv's en leden van verenigingen moeten als het aan het kabinet ligt vanaf 2025 volledig digitaal kunnen vergade...

fa

Per 1 januari 2024 lagere griffierechten

Financiële administratie | 15-12-2023 | Ondernemingsrecht

In een kamerbrief van de minister voor Rechtsbescherming, Weerwind, stelt hij voor de griffierechten per 1 januari 2024 met 13,5% te verlage...

bv

Drempelbedragen voor Europese aanbestedingen stijgen

Ondernemen | 01-12-2023 | Ondernemingsrecht

De zogenoemde drempelbedragen voor aanbestedingen stijgen licht met ingang van 2024. Komt de geraamde waarde van een overheidsopdracht boven...

bv

Prijsverhoging sneller doorgevoerd dan prijsverlaging

Ondernemen | 11-09-2023 | Ondernemingsrecht

Britse economen hebben voor een aantal sectoren uitgevogeld hoe lang het duurt voordat een prijsverhoging of prijsverlaging door de hele toe...

bv

Contract mag brede interpretatie van rechter uitsluiten

Ondernemen | 28-08-2023 | Ondernemingsrecht

De Nederlandse rechter kijkt bij het beoordelen van een overeenkomst naar de tekst. Maar daarnaast is ook van belang hoe de contractspartije...

bv

Ondernemer kan makkelijker klagen over aanbesteding

Ondernemen | 17-07-2023 | Ondernemingsrecht

Nieuwe regelgeving moet de rechtspositie van ondernemers versterken bij geschillen over aanbestedingen. Dat houdt onder meer in dat bijvoorb...

bv

Concurrentieregels overheid opnieuw met 2 jaar verlengd

Ondernemen | 03-07-2023 | Ondernemingsrecht

Overheden die ‘de markt op gaan’ moeten zich houden aan gedragsregels, om oneerlijke concurrentie met ondernemers te voorkomen. Deze gedrags...

bv

Groen licht Tweede Kamer voor digitale oprichting bv

Ondernemen | 12-06-2023 | Ondernemingsrecht

De mogelijkheid om een bv volledig digitaal op te richten is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorste...