Drempelbedragen voor Europese aanbestedingen stijgen

1 december 2023 | Door redactie

De zogenoemde drempelbedragen voor aanbestedingen stijgen licht met ingang van 2024. Komt de geraamde waarde van een overheidsopdracht boven deze drempels, dan moet de klus verplicht Europees worden aanbesteed. Anders mag de overheid de binnenlandse aanbestedingsprocedure volgen.

De Europese Commissie stelt de drempelbedragen voor aanbestedingen telkens voor twee jaar vast. Onlangs zijn de bedragen bekendgemaakt die gelden voor 2024 en 2025. Als de geraamde waarde van een overheidsopdracht gelijk is aan het drempelbedrag of daarboven, moet een aanbestedende dienst verplicht de aanbestedingsprocedure volgens de Europese richtlijnen volgen. Het idee daarvan is dat ondernemingen in de Europese Unie makkelijker kunnen meedingen met overheidsopdrachten in andere EU-lidstaten (artikel). Bij een lager bedrag mag de aanbesteder kiezen voor één van de mogelijke nationale procedures, die in het algemeen wat minder strikt voorgeschreven regels hebben.

Drempelbedragen werken, leveringen en diensten

De nieuwe drempelbedragen liggen hoger dan de afgelopen jaren, wat dus betekent dat een opdracht iets minder snel Europees aanbesteed hoeft te worden. De hoogte van de drempels hangt af van het soort opdracht. Ook is er verschil tussen opdrachten van de Rijksoverheid en lokale overheden. Voor zogeheten werken, zoals de aanleg van een brug of weg, geldt de komende jaren een drempel van € 5.538.000 (exclusief BTW). Dat is nu nog € 5.382.000.
Voor leveringen (inkoop van producten zoals kantoorinrichting) en diensten (alles wat geen werk of levering is) gelden dezelfde drempelbedragen. Die zien er – ook allemaal exclusief BTW – de komende jaren zo uit:

  2020/2021 2022/2023 2024/2025
Rijksoverheid € 139.000 € 140.000 € 143.000
Lokale overheden € 214.000 € 215.000 € 221.000
Defensie € 428.000 € 431.000 € 443.000

Dezelfde bedragen als voor defensie gelden ook voor leveringen en diensten in zogenoemde ‘speciale sectoren’, zoals energievoorziening en vervoer. Meer uitleg over aanbestedingen vindt u in deze infographic (waar nu nog de drempelbedragen in staan die tot eind dit jaar gelden).

Online zoeken naar aanbestedingen

Bij overheidsopdrachten onder de drempels kunnen de aanbestedende diensten van bijvoorbeeld gemeenten hun eigen inkooprichtlijn volgen. Maar daarbij moeten zij zich wel houden aan de voorschriften uit de Aanbestedingswet. Ook moeten aanbestedingen aangekondigd worden op het online platform TenderNed. Aanbestedingen boven de drempelbedragen komen in de Europese database TED.
Momenteel wordt er overigens nog gewerkt aan wetgeving die ondernemingen meer rechtszekerheid moeten geven bij het meedingen met overheidsaanbestedingen. Zo zouden aanbestedende diensten wettelijk verplicht worden om een klachtenloket in te richten. Ook moeten de aanbesteders een duidelijk gemotiveerde afwijzing sturen aan ondernemers die de opdracht niet hebben gekregen.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Aanbestedingen
Infographic
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel