Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u een vrijwilligersvergoeding verstrekken. Deze is, net als een onkostenvergoeding, niet verplicht. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Uitgelicht

Jaarlijks indexeren onbelaste vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd, zo blijkt uit het Belastingplan 2020...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Vrijwilligersovereenkomst

In sommige organisaties wordt gebruikgemaakt van vrijwilligers. Vaak zijn dat gemotiveerde mensen die van grote waarde kunnen zijn...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017

Vraag en antwoord

Hoe moet ik vergoedingen vrijwilligers in loonadministratie verwerken?
U kunt alleen vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren als u: geen aangifte VPB hoeft te doen; een sportorganisatie bent; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bent.  Om de vergoeding die zo’n vrijwilliger krijgt, buiten de loonadministratie te houden en voor... Lees het hele antwoord