Vrijwilligers

Een vrijwilliger levert meer dan alleen een belangrijke bijdrage aan het doel van uw organisatie. Door de inzet van een extra paar handen kan uw organisatie activiteiten uitvoeren waar u zelf vaak niet of nauwelijks aan toe komt. Aan u dus de taak om de afweging te maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke werkzaamheden door beroepskrachten moeten worden gedaan.

Een vrijwilligersvergoeding mag maar is niet verplicht

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger gemotiveerd blijft doet u er goed aan om zo nu en dan uw blijk van waardering uit te spreken. Dat wordt door de vrijwilliger meestal erg op prijs gesteld en hoeft niet altijd geld te kosten! U mag een vrijwilligersvergoeding verstrekken, maar hiertoe bent u niet verplicht. Ook als vrijwilligers kosten maken om werkzaamheden voor uw organisatie uit te voeren, is uw organisatie niet verplicht om deze vergoeden. Wel is het verstandig om daarover samen met de vrijwilliger goede afspraken te maken.

 

 

Tools

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017

Vraag en antwoord

Hoe moet ik vergoedingen vrijwilligers in loonadministratie verwerken?
U kunt alleen vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren als u: geen aangifte VPB hoeft te doen; een sportorganisatie bent; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bent.  Om de vergoeding die zo’n vrijwilliger krijgt, buiten de loonadministratie te houden en voor... Lees het hele antwoord