OR KLM naar Ondernemingskamer om uitbesteding

26 april 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad van KLM stapt naar de Ondernemingskamer (OK), omdat de luchtvaartmaatschappij haar boekhouding wil uitbesteden in Hongarije en India. Werknemers en vakbonden protesteerden dinsdag bij het hoofdkantoor.

De OR bracht een negatief advies (tools) uit, maar KLM houdt vast aan de plannen. De vakbonden vrezen dat 250 banen op het spel komen te staan, de luchtvaartmaatschappij geeft aan dat 130 werknemers zullen worden geraakt. Werknemers van KLM Finance and Controle boden samen met vakbonden FNV Luchtvaart, CNV Vakmensen, De Unie en VHKP de financieel directeur van KLM een petitie aan. Ze vroegen hem de boekhouding niet uit te besteden in lagelonenlanden als Hongarije en India.

OR kan in opschortingstermijn in beroep gaan

Nadat een OR een negatief advies uitbrengt, moet de bestuurder de raad zijn definitieve beslissing laten weten. Vanaf dat moment gaat de opschortingstermijn van één maand in waarin de OR kan besluiten om in beroep te gaan (tool). Bij een geschil over een adviesrechtkwestie kan de OR naar de Ondernemingskamer (tool) stappen. De OK handelt over kennelijk onredelijke besluiten en kan de bestuurder verplichten om het besluit in te trekken en eventuele gevolgen ongedaan te maken.  Naar de OK stappen is niet altijd even succesvol. Eerder dit jaar maakte de OR van KLM al de gang naar de OK, maar die oordeelde dat de luchtvaartmaatschappij in het gelijk stond.