Ondernemingsraad voor de rechter gesleept

13 januari 2017 | Door redactie

FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen hebben uitvaartorganisatie Monuta én haar ondernemingsraad gedagvaard in kort geding. De werkgever en de OR zouden relevante informatie rond een grote reorganisatie hebben achtergehouden voor de bonden.

Volgens Vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen hebben Monuta en haar ondernemingsraad hun niet tijdig en volledig geïnformeerd over een reorganisatie waarbij alle 130 uitvaartverzorgers boventallig zijn verklaard en opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie. Bovendien zou de werkgever het afspiegelingsbeginsel (tool) omzeilen. De werkgever en de ondernemingsraad houden zich hiermee niet aan de gemaakte afspraken in de cao Uitvaart, de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) (tool) en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

De rol van de OR bij een reorganisatie

Bij een reorganisatie is een werkgever verplicht om vakbonden en UWV in te lichten als hij binnen drie maanden meer dan 20 werknemers ontslaat. Daarbij moet hij de OR om advies vragen omdat de OR hierin volgens artikel 25 van de WOR adviesrecht heeft. Raadpleegt hij de OR niet, dan neemt UWV de ontslagaanvraag niet in behandeling. Ook kan de cao de werkgever verplichten om een sociaal plan op te stellen om de gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers te beperken. De OR speelt een belangrijk rol bij het opstellen van een sociaal plan.