OR brandweer Amsterdam verwerpt discriminatie

7 augustus 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van de brandweer Amsterdam heeft gereageerd op beschuldigingen van de burgemeester. De raad zegt in een brief elke vorm van racisme, discriminatie en pestgedrag te verwerpen.

De burgemeester van Amsterdam stuurde een brief naar de gemeenteraad over de situatie binnen de brandweer. Binnen de organisatie zou sprake zijn van discriminatie (tool) en de OR zou hier geen actie tegen ondernemen. De OR verweert zich in een interne, naar de pers uitgelekte brief en geeft aan racisme, discriminatie en pestgedrag af te keuren. Bovendien zegt de OR de bewering niet te kunnen onderschrijven dat een groep werknemers het succesvol aangevochten ontslag van een collega heeft gevierd als een succes.

OR moet ingrijpen bij discriminatie

De OR schrijft tot slot in de brief dat de raad het betreurt dat de brief van de burgemeester in de pers terecht is gekomen. Dit zou de werknemers en de organisatie schade berokkenen. De OR zal op een later moment reageren op de gehele brief van de burgemeester.
Een ondernemingsraad is wettelijk verplicht in te grijpen als er sprake is van discriminatie binnen een organisatie. De raad heeft volgens artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de speciale taak om te waken tegen discriminatie. Zo kan de OR op basis van het initiatiefrecht (tool) een voorstel indienen bij de bestuurder om discriminatie tegen te gaan. Een OR doet er in een dergelijke situatie goed aan duidelijk stelling te nemen; zo wekt de raad niet de suggestie dat het racisme goedkeurt.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten