Veiligheid werknemers COA: OR trekt aan bel

5 december 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) luidde via een brandbrief de noodklok over de veiligheid van werknemers. Zij voelen zich onveilig door asociaal en crimineel gedrag van asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen.

In diverse asielzoekerscentra voelen werknemers zich niet veilig vanwege een kern van jonge asielzoekers die stelen, drugs gebruiken en drinken. De ondernemingsraad (OR) van het COA ondernam gelijk actie en stuurde een brandbrief aan de directie. Die liet weten de brandbrief zeer serieus te nemen en met de OR in gesprek te zijn over verbetering van de veiligheid. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie nam al maatregelen: asielzoekers die over de schreef gingen, werden met voorrang voor de rechter geleid. Of dat komt door de brandbrief is niet duidelijk.

Veilig en gezonde werkomstandigheden voor werknemers

Duidelijk is dat de OR van het COA zijn wettelijke taak voor het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers serieus neemt (artikel 28 WOR). In dit verhaal speelt ongewenst gedrag en (seksuele) intimidatie op de werkvloer ook nog een rol en dat zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Die kunnen op de lange termijn leiden tot ziekte, zoals een depressie of een burn-out.

Ondernemingsraad gebruikt initiatiefrecht

Om snel in actie te komen tegen een vermoeden van ongewenst gedrag op de werkvloer kan de ondernemingsraad op basis van het initiatiefrecht (e-learning) (artikel 23 WOR) mondeling of schriftelijk een voorstel indienen bij de bestuurder om de situatie te verbeteren. De bestuurder moet het voorstel minimaal één keer bespreken met de OR vóór hij het voorstel beantwoordt. Ook kan de OR samen met de preventiemedewerker de rol bespreken van ongewenst gedrag en intimidatie binnen de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.