OR stimuleert invloed werknemers bij cao à la carte

14 mei 2018 | Door redactie

Werknemers hebben steeds hogere verwachtingen van arbeidsvoorwaarden en daarnaast is het tegenwoordig gebruikelijker om af en toe van baan te wisselen. Deze ontwikkelingen maken het voor werkgevers belangrijk om goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Met een cao à la carte kunnen werknemers op bepaalde onderwerpen zelf een keuze maken.

Een cao à la carte is een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem dat ook wel een ruilsysteem of cafetariamodel wordt genoemd. Deze cao (of een deel ervan) schrijft niet meer alles tot in detail voor, maar laat werknemers op bepaalde onderwerpen zelf keuzes maken. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld elke dag een half uur langer werken en zo voor extra vrije tijd sparen. Of een werknemer levert loon in voor meer vrije dagen.

OR kan initiatiefrecht gebruiken voor voorstel bij cao à la carte

De cao à la carte vormt voor organisaties het raamwerk waarbinnen ze regelingen verder kunnen ontwikkelen en aanvullen. In de cao worden bepaalde arbeidsvoorwaarden volgens vastgestelde verrekeningsmethode in geld of dagen uitgedrukt. De werknemer kan deze arbeidsvoorwaarden binnen bepaalde regelingen ruilen voor andere voorwaarden. De OR kan het uitwerken van de regelingen stimuleren om de werknemers zo meer keuzes te geven. Zo kan de OR een voorstel doen aan de bestuurder op basis van het initiatiefrecht (tool), dat is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten