Akkoord FNV en KLM: einde stakingen

6 september 2016 | Door redactie

KLM en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt in de cao-onderhandelingen. Dat betekent dat er een einde komt aan de stakingen en acties van het grondpersoneel. De ondernemingsraad (OR) bleef in de onderhandelingen buiten beeld.

Onderhandelen over nieuwe cao-voorwaarden is iets tussen de werkgever en de vakbonden. Zij zijn ervaren, hebben goede onderhandelaars in dienst en hebben geen hiërarchische verhouding met de organisatie(s) waarmee ze onderhandelen. Een voorstel van de VVD om de ondernemingsraad meer macht te geven bij cao-onderhandelingen, werd door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet goed ontvangen.

KLM bezuinigt niet verder op personeelskosten

KLM zegde in het akkoord toe om niet verder te bezuinigen op personeelskosten. KLM neemt 200 uitzendkrachten in dienst en geeft werknemers per 2018 een loonsverhoging van minimaal € 50. Dat is een jaar later dan gevraagd, maar veel KLM’ers gaan er dan wel meer dan de gewenste 1% op vooruit. Grondmedewerkers behouden hun ouderendagen tot 2023. Bovendien zijn er  langetermijnafspraken gemaakt: KLM en de vakbonden gaan namelijk lobbyen bij Schiphol, in Den Haag en Brussel om maatregelen te treffen tegen een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Overzicht stakingsperikelen KLM

06-09-16              KLM en FNV bereiken een cao-akkoord
25-08-16              Uitspraak rechter: grondpersoneel mag niet staken tot 5 september
24-08-16              Grondpersoneel KLM voert opnieuw stiptheidsacties uit
20-08-16              Grondpersoneel KLM start met stiptheidsacties
18-08-16              FNV eist dat eretitel 'koninklijk' wordt afgenomen van KLM
11-08-16              KLM stuurt dreigbrief naar werknemers om staking te voorkomen
10-08-16              FNV organiseert publieksvriendelijke actie
03-08-16              Rechter verbiedt stakingen tot definitieve uitspraak een week later
31-07-16              Werknemers KLM voeren publieksvriendelijk actie
28-07-16              Grondpersoneel KLM laadt 4 uur lang geen vrachtvliegtuigen uit
21-07-16              FNV stuurt KLM een ultimatum
20-07-16              Vakbond De Unie noemt strategie KLM 'onverantwoord'
30-06-16              Ruim 1600 werknemers sturen protestkaart naar KLM-directie
19-05-16              Werknemers protesteren bij KLM-hoofdkantoor in Amstelveen
13-05-16              Vakbonden eisen dat KLM verslechteringsvoorstel cao intrekt
10-05-16              FNV wijst KLM-voorstellen cao af