OK geen bezwaar tegen beleid TMG

22 maart 2017 | Door redactie

De Ondernemingskamer (OK) heeft de bezwaren van de centrale ondernemingsraad (COR) van Telegraaf Media Groep (TMG), de geschorste bestuursleden en Talpa met betrekking tot het overnameproces van tafel geveegd. De OK heeft voorlopig geen gegronde redenen om te twijfelen aan de gang van zaken rond de mogelijke overname.

Nu de Ondernemingskamer (OK) heeft geoordeeld dat de bestuurder geen procedurele fouten heeft gemaakt, is ook het verzoek van Talpa om een nieuwe commissaris te benoemen afgewezen. Ook de schorsing van de leden van de raad van bestuur achtte de OK niet ongeoorloofd en blijft daarmee dus in stand.

Verder onderzoek naar beleid TMG volgt nog

Wel volgt er op een later moment nog een inhoudelijke behandeling van het verzoek om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van TMG. Of dat onderzoek zal leiden tot heel andere conclusies is maar zeer de vraag. TMG ziet het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. Het ziet ernaar uit dat het Mediahuis – de tweede partij die is geïnteresseerd in TMG – de overname binnenkort zal kunnen afronden. Mediahuis zal over twee weken een nieuw bod doen.

COR adviseert positief over verkoop huis-aan-huisbladen

Inmiddels heeft TMG ook bekend gemaakt het overgrote deel van de huis-aan-huisbladen te verkopen aan BDUmedia. Hiervoor werd een adviesaanvraag ingediend bij de COR van TMG die hierover positief adviseerde. Door de verkoop vervallen 32 arbeidsplaatsen.   

COR TMG stapte naar de Ondernemingskamer

De centrale ondernemingsraad (COR) van TMG stapte naar de Ondernemingskamer op basis van artikel 26 van de WOR. De raad zou namelijk niet voldoende informatie ontvangen hebben om een goed advies uit te kunnen brengen over de overname. Ook Talpa stapte naar de OK, omdat de raad van commissarissen (RvC) niet te goeder trouw zou hebben gehandeld door alleen met het Mediahuis verder te praten.
Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam, 21 maart 2017, ECLI (verkort): 930