Ondernemingsraden trekken aan bel bij conflict

21 december 2016 | Door redactie

Veel ondernemingsraden schakelen hulp in bij een conflict, blijkt uit een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER). 61% van de respondenten kreeg in de afgelopen vijf jaar te maken met een conflict. Veel van hen schakelden externe hulp in.

Ondernemingsraden die in een conflict beland waren, zochten hiervoor meestal hulp bij adviesverleners, zoals adviseurs, opleiders, vakbonden en advocaten. Ook klopten ondernemingsraden aan bij geschillenbeslechters, zoals rechters, arbiters, mediators en de bedrijfscommissie van de SER. Soms riep de OR de hulp in van iemand binnen de organisatie, maar meestal werd advies of hulp van buiten de organisatie ingewonnen. Ook blijkt uit de enquête (pdf) dat sommige conflicten onopgelost blijven, omdat de OR de relatie met de bestuurder niet onder druk wilde zetten.

Aantal zaken bij de bedrijfscommissie vermindert

Het aantal bemiddelingszaken bij de bedrijfscommissie is flink afgenomen. Dat komt deels door de wijziging in de Wet op de ondernemingsraden in 2013, waardoor een OR niet meer verplicht is om eerst naar de bedrijfscommissie te stappen voor bemiddeling, voordat hij naar de rechter gaat. Van de ondernemingsraden die aanklopten bij geschillenbeslechters, deed een derde de afgelopen vijf jaar een beroep op de bedrijfscommissie.