OR daagt KLM voor Ondernemingskamer

12 december 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad van KLM wil via de Ondernemingskamer (OK) adviesrecht afdwingen. De OR ziet het besluit van KLM om minder cabinepersoneel in te zetten als een reorganisatie, maar de bestuurder vroeg de raad niet om advies.

Sinds 30 oktober zet KLM minder cabinepersoneel in op bepaalde vluchten. De vakbonden gaven daar geen akkoord voor en de bestuurder raadpleegde de OR niet. De OR, die vond dat het besluit instemmingsplichtig was volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), stuurde een brief aan de bestuurder en verklaarde het besluit nietig. De bestuurder was juist van mening dat het besluit niet onder het instemmingsrecht viel.

Adviesrecht: Ondernemingskamer doet uitspraak

De OR besloot daarop om naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen en via die weg het adviesrecht op te eisen. Een ‘belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden’ is volgens artikel 25 lid 1 sub d WOR namelijk adviesplichtig. De OK doet bindende uitspraken over conflicten waarin het adviesrecht speelt. Het is nu nog even wachten op de uitspraak voor de OR van KLM.

Naar de kantonrechter of Ondernemingskamer

Voor conflicten met een andere aard – zoals in geval van instemmingsrecht – ziet de beroepsprocedure (tool) er anders uit; de OR kan direct naar de kantonrechter stappen. Om de goede vrede te bewaren tussen ondernemingsraad en bestuurder, kan de OR ook eerst minder ingrijpende maatregelen overwegen, zoals mediation (tools) of bemiddeling door een bedrijfscommissie.