Reorganisatie leidt tot onvrede bij OR Omroep Friesland

13 december 2017 | Door redactie

De OR van Omroep Friesland vindt een uitbreiding van het takenpakket van de hoofdredactie als gevolg van een reorganisatie geen goede zaak. Volgens de raad spelen er al langer problemen, die onder andere zijn ontstaan door de manier van aansturen van de redactie.

De uitbreiding van het takenpakket van de hoofdredactie heeft voor een uitbarsting gezorgd bij Omroep Friesland. De OR heeft adviesrecht (tools) over de reorganisatie (tool) van de facilitaire afdeling. Deze afdeling gaat grotendeels onder de hoofdredactie vallen en de OR betwijfelt of het verzwaren van het takenpakket van de hoofdredactie een goed idee is. Werknemers zijn namelijk al een tijdje ontevreden zijn over leiding en besluiten over de redactionele inhoud. Ook zet de OR vraagtekens bij de sollicitatieprocedure voor de functie hoofd content; de OR vraagt zich af of deelredacties niet meer profijt hebben van iemand die journalistieke kennis en ervaring heeft.  

OR heeft geen inspraak bij individuele functies

De bestuurder van Omroep Friesland wil de functie niet evalueren en is gestart met de sollicitatieprocedure. De OR heeft daarop voor de achterban (tools) een bijeenkomst georganiseerd om te praten over de situatie. De bestuurder heeft laten weten dat de uitkomst van de bijeenkomst geen effect zal hebben op de sollicitatieprocedure, omdat de OR geen inspraak heeft in individuele functies. De OR heeft in deze situatie inderdaad geen instemmingsrecht (tools). Artikel 27 lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR slechts instemmingsrecht op regelingen op het gebied van het aanstellingsbeleid.

OR maakt het bestuurder gemakkelijk

Een ondernemingsraad doet er in een onrustige situatie goed aan om in contact te houden met de achterban en de problemen – of de OR nu rechten heeft of niet – aan te kaarten bij de bestuurder. De OR kan bij de bestuurder navragen of het doel ook te realiseren is op een manier die beter aansluit bij de belangen die de OR behartigt. Een verstandige OR maakt het de bestuurder zo makkelijk mogelijk door na het verzamelen van alle informatie op basis van het initiatiefrecht (tool) een concreet voorstel te doen over een alternatieve oplossing. De OR geeft daarbij aan wat de voordelen zijn en probeert daarin tegemoet te komen aan de wensen van de bestuurder. 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten